ASTROLOGIA CHINEZĂ și ȘTIINȚA

Dragi prieteni ai Şcolii QITAKY-QIGONG,

Înainte de a vă prezenta previziunile astrologice ale anului 2019, cred că este util să reiau nişte explicaţii pe care vi le-am oferit în urmă cu un an despre această uimitoare şi atractivă disciplină: astrologia chineză.

Există încă - pe bună dreptate - impresia foarte răspândită că astrologia este un cumul de superstiţii europene, sau chinezeşti. Şi că nimic din ceea ce spun specialiştii nu ar avea vreo bază ştiinţifică solidă. Studiind cu mai multă atenţie astrologia chineză, am fost chiar şi eu surprins de precizia şi meticulozitatea datelor pe care le relevă această disciplină.
Înainte de a vă aduce în fața ochilor previziunile mele astrologice pentru anul PORCLUI de PĂMÂNT, 2019 – care începe din 5 februarie și se va sfârși pe 27 ianuarie 2020 – vreau să vă captez atenția cu câteva lucruri interesante despre latura științifică a zodiacului chinezesc. Un pragmatism uluitor în privința unor lucruri ce par a fi simple misticisme și superstiții.

Desigur, nu mi-am propus să vă aduc aici cunoştinţe pe care le găsiţi în orice carte referitoare la acest subiect. Vreau, doar, să vă explic puţin logica zodiacului chinezesc şi unele curiozităţi ale acestuia, care îl deosebesc sensibil de cel european.

Îmi place să mă fac bine înţeles în toate demersurile mele de a vă atrage în lumea misterioasă şi plină de bogăţie intelectuală şi spirituală a Qigong-ului. De aceea, am considerat necesar să vă mai dau o dată explicaţii bine argumentate asupra acestei discipline străvechi a Orientului.
Asadar, vă readuc în atenţie câtea noţiuni care să vă lămurească despre latura ştiinţifică a astrologiei cinezeşti.

Încă din primele zile de după decembrie 1989, în România a apărut o emulație fără precedent către preziceri, ghicitori în viitor și tot soiul de sisteme de "citire" a trecutului și viitorului. Posturile de radio și cele de televiziune au fost invadate de rubrici dedicate horoscoapelor zilnice, cât și de emisiuni dedicate mai adânc predicțiilor pe perioade de o săptămână, o lună sau un an. S-a vorbit mult despre ceea ce prevăd specialiștii vis-à-vis de anumite persoane, țări, sau la nivel global. Dar, argumentele lor i-au făcut pe mulți să se afunde în explicații stufoase, academiste, însă de neînțeles pentru cei care nu au studii de specialitate. Chiar și specialiștii au lăsat în urma lor multe semne de întrebare publicului auditor de felul: oare ăsta/asta știe exact ce spune, sau citește din niște cărți pe care nu le au toți la îndemână?!! Oare există și alte explicații, în afară de faptul că "Luna este în Casa Neagră", sau "Jupiter este în casa lui Mercur..." etc.?!!

Un om cu studii superioare, cu o educație foarte pragmatică și, mai ales, ateistă este - pe bună dreptate! - tentat să plaseze toate afirmațiile unui bun astrolog în zona purei imaginații, a ridicolului și chiar a șarlataniei. Însă, afirmația - făcută cu ușurință - că astrologia este "o prostie, în care nu cred" nu este admisibilă pentru un om care, indiferent de domeniul în care și-a luat licența universitară, a învățat că fiecare domeniu al cunoașterii își are validările sale prin demonstrații logice și aplicații practice. Unui filolog îi vine greu să înțeleagă ce stă la baza unor sisteme automatizate și robotizate, dar are încredere în electroniști, în ciberneticieni și automatiști, deoarece este convins că ei au toate datele corecte cu care fac să funcționeze aparatele și mașinăriile uimitoare. Și, acest lucru se întâmplă pentru că - din fericire - școala ne obligă, de-a lungul celor 12 ani de studii obligatorii, să luăm cunoștință despre cele mai noi cuceriri ale științei și tehnologiei.

Din nefericire, însă, școala face abstracție de știința astrologiei, lăsând-o la periferia normalității și pradă derizoriului. O mare parte din vină o au chiar aceia care devin specialiștii incontestabili. Pentru că, probabil, dintr-un sentiment de egoism, din dorința de exclusivitate și faimă învăluită în mister (secretul ratei de audiență a televiziunilor!...), nu-și bat capul să aducă explicațiile care ar putea lămuri pe oricine. Toate acestea fac ca astrologia să cadă cu ușurință în derizoriu și chiar în ridicol.

EXPLICAȚII

Există tot mai mulți aceia care cred că nenumărate dintre minunile antichității (vezi: piramidele din Egipt sau din India, sau din America de Sud, etc.) sunt rezultate ale învățăturilor și tehnologiilor oferite de civilizații extraterestre unor aleși dintre pământeni. Probabil,că nu va mai trece multă vreme până când această relație va fi mai deschisă și dezvăluită publicului larg. În acest context, putem vorbi despre acei înțelepți șamani, care în urmă cu peste 10.000 de ani au început să studieze mai atent bolta cerească a fiecărei nopți și să observe aștrii. Mesajul lor era acela că Omul nu este strict legat de viața sa pe Pământ, ci, în egală măsură și de restul corpurilor ce populează întregul Univers. Acești "aleși" ai civilizațiilor superioare s-au angajat într-o muncă de răbdare și meticulozitate: aceea de a consemna atât pozițiile corpurilor cerești, zi de zi, cât și datele legate de toți oamenii pe care i-au întâlnit(data nașterii, locul, sexul etc.). De-a lungul miilor de ani, s-au adunat impresionante statistici ce au rămas în arhivele umanității.

UNIVERS-PAMANT

Desigur, s-ar pune întrebarea: la ce le-ar fi folosit să adune atâtea date, generații după generații, vreme de mii și mii de ani?

Ei, bine am putea să afirmăm că moștenirea pe care ne-a lăsat-o celebrul savant Isaac Newton nu are doar 400 de ani vechime. Cu multe mii de ani înainte, niște minți luminate au aflat care sunt legile fizicii și le-au aplicat cu pioșenie. Omul care a devenit celebru prin întâmplarea care l-a făcut să descopere legea gravitației - un măr căzut din copac drept în creștetul bărbatului - a formulat la vremea sa legea atracției universale. O lege necontrazisă încă de nimeni dintre urmașii săi. El a exprimat-o astfel: între oricare două corpuri din Univers se exercită o interacțiune(forță) direct proporțională cu masele corpurilor și invers proporțională cu pătratul distanței dintre ele. Calculele matematice l-au obligat să introducă un coeficient care să permită semnul egal între forța gravitațională și raportul dintre produsul maselor și pătratul distanței. Acel coeficient a fost numit accelerație gravitațională.OM-UNIVERS

Așadar, orice om, din momentul nașterii sale (adică, devenirea sa ca entitate fizică distinctă) intră în interacțiune cu fiecare dintre corpurile ce populează Universul(metagalaxii, galaxii, stele, planete, sateliți asteroizi, comete, praf cosmic etc.). Desigur, valoarea forței de interacțiune cu fiecare dintre ele este infimă, dar dacă însumăm după regula vectorială miliardele de miliarde de corpuri, vom obține totuși o rezultantă importantă care reprezintă relația energetică a fiecărui individ cu tot Universul. Ea este o forță care se manifestă asupra constituției noastre fizice, asupra proceselor fiziologice, ca și a activității cerebrale. Ori, valoarea rezultantei se modifică în permanență, o dată cu mișcarea relativă a individului față de corpurile cu care interacționează. Ceea ce au mai remarcat anticii înțelepți este faptul că toate procesele din Univers au o manifestare repetitivă respectând anume periodicități. Ca atare, și influențele asupra noastră sunt cu același caracter periodic. Comportamente, reacții, decizii, evenimente etc., toate pot fi presupuse cu foarte mare precizie, datorită datelor acumulate de-a lungul miilor de ani de muncă minuțioasă și răbdătoare a acelor minunați oameni.

 

Vechii șamani tibetani, au introdus un sistem de împărțire a ciclului anual de rotație în jurul Soarelui al Terrei în 12 luni, precum și evaluarea stărilor fundamentale ale Universului în cinci loji energetice(numite și cele cinci elemente arhetipale: Lemnul, Focul, Pământul, Metalul și Apa).

5 ELEMENTE

 

 

 

 

Observând repetabilitatea unor situații în raport cu ambele cicluri, ei au creat Ciclul celor 60 de Ani, care parcurge toate situațiile de poziționare a aștrilor, repetat după 12 x 5 = 60 ani. În perioada anilor 1903-1911, în care Tibetul s-a aflat sub ocupația britanică, un colonel englez - Lordul Francis Younghusband - s-a apucat să studieze scrierea tibetană, din dorința de a descifra însemnările Cărții Tibetane a Prezicerilor pe 60 de Ani, descoperă cu nemărginită și mărturisită uimire că înțelepții călugări lama din mănăstirile tibetane știau cu 24 de ani înainte despre ocupația străină. Așa a găsit și explicația faptului că, deși ocuparea teritoriului s-a făcut prin surprindere și extrem de rapid, Dalai Lama - liderul spiritual al tibetanilor - nu a putut fi capturat. Era plecat de multă vreme din țară...ASTROLOG INDIAN

Chinezii au preluat aceste cunoștințe cu mult sârg, unii maeștri devenind celebri în rândurile locuitorilor Imperiului lor. Astrologia chineză a ajuns să fie consemnată în 2500 de capitole, fiecare capitol fiind o carte cu mai multe sute de pagini. Aceste detalii, ce rezultă din statisticile multimilenare ale astrologilor au făcut ca această disciplină să dețină statistici uriașe. Aceste statistici dau - cu cât sunt mai multe - un grad mai ridicat de probabilitate previziunilor făcute de specialiști. Mai mult, chinezii au găsit și formula prin care pot primi răspunsuri importante privitoare la unele compatibilități ale individului, apelând la un alt produs misterios de înțelept al astrologiei: Cartea Transformărilor(Yi Qing). Îmbinând influența mentalului asupra extragerii unor informații ascunse în subconștientul unei persoane cu tehnica celor 64 de hexagrame, astrologia chineză ne oferă șansa alegerii celor mai potrivite decizii în situații importante.

HARTA ASTROLOGICA

O altă disciplină extrem de interesantă și de inteligentă, Feng Shui (creat de împăratul chinez Fu Hsi, acum peste 4200 de ani) se sprijină pe astrologia veritabilă. Toate calculele și măsurile de remediere aplicate în ambientarea/reambientarea unor locuințe sau spații de afaceri. Nici un remediu Feng Shui nu poate fi făcut cu corectitudine decât după un studiu astrologic asupra personalității fiecărui locatar/partener de afaceri implicat în studiul spațiului respectiv. În acest sens, trebuie să știți că școala QITAKY®-QIGONG este singura din România care efectuează studii de ambientare/reambientare pe baza studiului astrologic asupra persoanelor implicate.

 

 

 

Capitolul Celor Patru Stâlpi ai destinului constituie o foarte complexă abordare a individului, dezvăluind răspunsuri la întrebări despre hotărâri ce trebuie luate pentru anumite întreprinderi individuale.STALPII DESTINULUI

 

Așadar, să nu privim astrologia nici ca pe o superstiție, nici ca pe o șarlatanie. Ci, să ascultăm cu atenție pentru a putea distinge când avem de a face cu simpli superstițioși, ori cu veritabili șarlatani.

ÎNCEPUTUL FIECĂRUI AN ZODIACALmedici chinezi

Înţelepţii Extremului Orient au înţeles că alegerea reperelor ce stau la baza măsurării fenomenelor naturale trebuie să fie obiectivă şi nu după bunul plac și orgoliile oamenilor sau ai liderilor lor. De aceea, ei au luat ca element de raportare în calculul începutului fiecărui Nou An ciclurile de mişcare ale Pământului – faţă de Soare – şi ale Lunii – în jurul Pământului. Astfel:

  • calendarul solar are 24 de cicluri a câte 15 zile; primul ciclu mai este numit de chinezi şi Începutul Primăverii şi corespunde cu 4(sau 5) februarie din calendarul european. Acest calendar este şi cel considerat al zodiacului adică, cel după care se fac calculele în sistemul Celor Patru Stâlpi ai Destinului.

  • calendarul lunar are 12 sau 13 luni(ajustarea se face o dată la patru ani – similar cu anii bisecți din calendarul european) şi constituie începutul Anului Nou Chinezesc; el poate avea ca primă zi una din datele cuprinse în intervalul 21 ianuarie şi 20 februarie.

Cei mai mulţi dintre chinezi consideră că anul zodiacal ar porni odată cu Începutul Primăverii. Dar, calculele exacte ale predicţiilor, după Cei Patru stâlpi ai Destinului, se fac în conformitate cu calendarul solar.

ORIGINILE ZODIACULUI CHINEZESC12ZODII

După multe căutări şi controverse, astrologii chinezi au căzut de acord asupra numărului de zodii: douăsprezece. Această alegere are o legătură cu ritmul circadian, care împărţea timpul necesar pentru o rotaţie completă a Pământului în jurul axei proprii în 12 intervale egale (cu alte cuvinte, ziua tradițională chinezească are 12 ore, în vreme ce ziua europeană are 24). Acest ceas zilnic a intrat definitiv în conceptul medicinei tradiţionale chinezeşti, fiind folosit în aprecierea evoluţiei, în raport cu relaţia Yin-Yang, a principalelor 12 meridiane energetice. Ceasul Chinezesc Nu Greseste - Aflati Ce Organe Din Organismul Dumneavoastra Nu Functioneaza OptimFolosind metafora orelor zodiacale, dregătorii curţii imperiale explicau când era cel mai bine să se ia o decizie imperială, când să se odihnească împăratul, când să se administreze anumite tratamente medicale, sau când se puteau realiza alte activități la palatele imperiale.

Alegerea animalelor care alcătuiesc zodiacul s-a făcut în funcţie de experienţele de viaţă ale oamenilor, ca şi în funcţie de unele superstiţii legate de atragerea norocului. Ca atare: boul, calul, capra(oaia), cocoşul, porcul şi câinele constituiau animalele frecvent prezente în viaţa chinezului de rând. În timp ce şobolanul, tigrul, iepurele, dragonul, şarpele şi maimuţa sunt animale cu calităţi îndrăgite și apreciate de chinezi.

Poate veţi fi surprinşi de faptul că şobolanul este simpatizat de chinezi. Dar, ei au observat că acest animal – cu care noi ne luptăm spre eradicare – este foarte inteligent şi inventiv atunci când se află în situaţii dificile. Multe alte lucruri se pot spune şi despre celelalte dintre cele cinci animale îndrăgite de chinezi.

ORDINEA ZODIILOR

Nici alegerea ordonării zodiilor, aşa cum este cuoscută actualmente, nu este întâmplătoare sau subiectivă. Ea se bazează atât pe respectarea unor elemente fundamentale ce definesc Universul – principiul echilibrului Yin-Yang -, cât şi pe observarea atentă a caracteristicilor anatomice ale animalelor.

În mod surprinzător, aflăm că respectarea criteriului Yin-Yang a fost corelată cu numărul degetelor/ghearelor/copitelor acestor animale, urmându-se şi principiul alternarării dominantelor de Yin sau de Yang.

În mod obişnuit, aimalele patrupede au acelaşi număr de degete/gheare/copite la picioarele din faţă cât şi la cele din spate. Ei bine, şobolanul face o excepţie: el are câte 4 degete la picioarele din faţă şi 5 la cele din spate. Şi, conform proverbului chinezesc „un lucru este cu atât mai valoros cu cât este mai rar”, Şobolanul a fost aşezat primul între zodiile chinezilor. Ele este singurul care combină atributul par(Yang)-impar(Yin), adică 4+5=9 şi la care domină Yang-ul. Ordinea următoarelor zodii este explicată în tabelul de mai jos:

Animal zodiacal

Degete/membru

Par/impar

Yin/Yang

Şobolan

4 în faţă; 5 în spate

par şi impar

Yin şi Yang

Bou

4

par

Yang

Tigru

5

impar

Yin

Iepure

4

par

Yang

Dragon

5

impar

Yin

Şarpe

0

par

Yang

Cal

1

impar

Yin

Capră(Oaie)

4

par

Yang

Maimuţă

5

impar

Yin

Cocoş

4

par

Yang

Câine

5

impar

Yin

Porc

4

par

Yang

Fiecare animal zodiacal are şi o anume semnificaţie simbolică, atribuită de chinezii antici. Aceste calităţi se află în 6 perechi contrastante ce trebuie să fie în armonie şi reprezintă totodată cel mai important factor al ordinii zodiacale. Cel mai puternic atribut – cel Yang – primează; el este urmat de atributul mai slab – cel Yin – conform tabelului următor:

Animal zodiacal

Atributul

Zicala ce determină poziţia

Şobolan

Înţelepciune

Înţelepciunea fără hărnicie duce la trivialitate

Bou

Hărnicie

Hărnicia fără înţelepciune duce la superficialitate

Tigru

Vitejie

Vitejia fără prudenţă duce la nesocotinţă

Iepure

Prudenţă

Prudenţa fără vitejie duce la laşitate

Dragon

Putere

Puterea fără flexibilitate duce la rupturi

Şarpe

Flexibilitate

Flexibilitatea fără putere duce la compromisuri

Cal

Fuga înainte

Fuga fără unitate duce la abandonare

Capră(Oaie)

Unitate

Unitatea fără fuga la nevoie duce la stagnare

Maimuţă

Schimbătoare

Firea schimbătoare fără constanţă duce la prostie

Cocoş

Constanţă

Constanţa fără capacitatea de a schimba duce la încremenire

Câine

Fidelitate

Fidelitatea fără amabilitate duce la respingere

Porc

Amabilitate

Amabilitatea fără fidelitate duce la neîncredere

Încă un lucru important în ordinea zodiilor îl constituie aşezarea în ciclul orar al unei zile. În antichitate, deoarece erau prea puţini oameni – chiar şi printre nobili – care cunoşteau arta scrisului şi cititului, precum şi numeraţia, orele zilei erau asociate cu cele 12 animale zodiacale. Astfel, se ştia ora la fiecare moment (adică, la fiecare interval de 2 ore, după sistemul actual) după animalul zodiacal corespunzător. De altfel, potrivit astrologilor chinezi, personalitatea fiecărui individ este mai puternic influenţată de ora naşterii decât de anul naşterii. Ora venirii pe lume este determinantă în analizarea destinului unei persoane. Vedem mai jos corelarea dintre orele stabilite în sistemul modern şi cele ale chinezilior:

Şobolan

Bou

Tigru

Iepure

Dragon

Şarpe

Cal

Capră

Maimuţă

Cocoş

Câine

Porc

23.00

1.00

3.00

5.00

7.00

9.00

11.00

13.00

15.00

17.00

19.00

21.00

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

1.00

3.00

5.00

7.00

9.00

11.00

13.00

15.00

17.00

19.00

21.00

23.00

DE CE NU ŢI-E BINE ÎN ANUL ZODIEI TALE?

Astrologia chineză susţine că în anul corespunzător cu zodia sa cel în cauză va ofensa pe Tai SuiZeul Erei – şi va trebui să suporte blestemul acestuia. Cu alte cuvinte, Tai Sui nu va aduce decât ghinioane. De aceea, persoanele afectate trebuie să acorde o atenţie deosebită vieţii lor, o dată la 12 ani, adică în anii zodiei lor. Dar, de fapt

CINE ESTE TAI SUI?TaiSuiGrandDUke

În sistemul celor „Nouă Stele Zburătoare” – foarte cunoscut în Feng Shui – Steaua lui Tai Sui sau Steaua Marelui Duce nu are o expresie reală (oarecum, ar fi echivalentul planetei Jupiter, care orbitează Terra în 11,86 ani, de unde ar putea proveni ideea acestei Stele). Aşadar, această imaginară Stea îşi schimbă poziţia cu 30o în fiecare an, ceea ce face ca ea să aibă un ciclu complet de 12 ani. Atunci, Steaua lui Tai Sui ne iese din nou în cale, aducând ghinioanele.

Aceste date i-au determinat pe chinezi să înalțe rugăciuni, din generaţie în generaţie, de-a lungul mileniilor, aducând zeului ofrande şi sacrificii. Probabil că, pe această cale, s-au revelat şi mijloacele prin care să evităm riscurile cu care ne confruntăm la fiecare 12 ani, când revine zodia anului nostru de naştere.

CUM SĂ NE PROTEJĂM DE FURIA LUI TAI SUI?

  1. Să purtăm culoarea roşie - aceasta este considerată în cultura chineză a fi cea mai norocoasă culoare, aducând prosperitate, loialitate, succese şi fericire. Să nu uităm că şi la români mai persistă datina protejării bebeluşilor contra deochiului cu fundiţe roşii. Probabil că, având cea mai joasă frecvenţă dintre culorile componente ale luminii albe, roşul absoarbe frecvenţele joase ale stărilor negative pe care le putem avea, înlăturându-le. Deci, purtând tot anul zodiei noastre câte un obiect de culoare roşie, am avea o bună protecţie. Să reţinem, însă, un amănunt important: lenjeria roşie trebui cumpărată de altcineva (soţul/soţia, un membru al familiei, sau un prieten!).

  2. Ar mai trebui să purtăm şi obiecte de jad - acestea ar putea fi pandantive, cercei, inele sau brăţări.

  3. Să ne orientăm astfel încât să evităm direcţia lui Tai Sui - în tabelul de mai jos, avem orientarea exactă a lui Tai Sui în anul fiecărei zodii. Acea direcţie trebuie evitată atunci când ne orientăm masa de lucru, capul patului, fotoliul preferat din living, scaunul pe care stăm când avem discuţii importante în familie sau cu parteneri de afaceri.

Animal zodiacal

Anul(începând cu 2016)

Poziţia lui Tai Sui

Maimuţa

2016

Sud-Vest(2400)

Cocoş

2017

Vest(2700)

Câine

2018

Nord-Vest((3000)

Porc

2019

Nord-Vest(3300)

Şobolan

2020

Nord(00)

Bou

2021

Nord-Est(300)

Tigru

2022

Nord-Est(600)

Iepure

2023

Est(900)

Dragon

2024

Sud-Est(1200)

Şarpe

2025

Sud-Est(1500)

Cal

2026

Sud(1800)

Capră(Oaie)

2027

Sud-Vest(2100)

Concret, toţi nativii din anii de Porc ar trebui să-şi întoarcă faţa către Sud-Est, referindu-ne la elementele pe care le-am menţionat mai sus. Măsura este valabilă inclusiv în ceea ce privește direcţia de călătorie.

Adrian FLOREA - Qigong Grand Master, Feng Shui Master

No Comments Yet.

Leave a comment