FENG SHUI – O NOUĂ EDIȚIE A CURSULUI DE INIȚIERE ÎN ”ARTA ARMONIZĂRII MEDIULUI CU OMUL” – 29 și 30 OCTOMBRIE 2022

Să fie, oare, doar o sumă de superstiţii adunate sub preţiozitatea unei discipline care încearcă să te înşele cu sute de sfaturi atrăgătoare şi ciudate? Oriunde în lume întâlnim o mulţime de superstiţii, pe care oamenii de ştiinţă au încercat - şi, de multe ori au reuşit! - să le demonteze. Nu este mai puţin adevarat, însă, că multe dintre aceste concepte, pe care savanţii s-au pornit să le desfiinţeze, s-au transformat în realităţi incontestabile ale prezentului. N-a fost uşor, de pildă, să se accepte ideea materializării diverselor obiecte din...nimic; până când sonda spaţială "Viking-1" - călătorind dincolo de sistemul solar - a transmis imagini despre formarea unei stele într-un spaţiu...VID!! Privind în intimitatea nucleului atomic, fizicienii au fost surprinşi să constate că mezonii π(Pi) apar din...nimic(!!) şi dispar tot acolo. Aşa s-au înţeles mecanismele intime ale Universului, prin care materia este generată de energie, putând apoi să se reconvertească în energie. Aceste fenomene au condus la concluzia că Universul este o imensă bancă de date, informaţii bine organizate în programe complexe şi precise (constituind legile sale de funcţionare) prin care se dictează producerea unor fenomene şi care prevăd şi o flexibilitate în ceea ce priveşte cronologia lor. Procesele sunt atât de complexe, încât ne este imposibil să le înţelegem în totalitatea lor şi să le reproducem pe toate.

Astfel, putem vorbi despre disciplina antică Feng Shui(se citește: făng șuei) ca fiind fondată pe cunoașterea științifică a Universului și proprietăților sale definitorii.

Dar, mai întâi, trebuie să știm că Feng Shui se sprijină din plin pe astrologia chineză. Ori...

Astrologia chineză nu este superstiţie, este ştiinţă veritabilă!

Încă din primele zile de după decembrie 1989, în România a apărut o emulație fără precedent către preziceri, ghicitori în viitor și tot soiul de sisteme de "citire" a trecutului și viitorului. Posturile de radio și cele de televiziune au fost invadate de rubrici dedicate horoscoapelor zilnice, cât și de emisiuni dedicate mai adânc predicțiilor pe perioade de o săptămână, o lună sau un an. S-a vorbit mult despre ceea ce prevăd specialiștii vis-à-vis de anumite persoane, țări, sau la nivel global. Dar, argumentele lor i-au făcut pe mulți să se afunde în explicații stufoase, academiste, însă de neînțeles pentru cei care nu au studii de specialitate. Chiar și specialiștii au lăsat în urma lor multe semne de întrebare publicului auditor de felul: oare ăsta/asta știe exact ce spune, sau citește din niște cărți pe care nu le au toți la îndemână?!! Oare există și alte explicații, în afară de faptul că "Luna este în Casa Neagră", sau "Jupiter este în casa lui Mercur..." etc.?!!

Un om cu studii superioare, cu o educație foarte pragmatică( cum este însuși autorul acestui articol) și, mai ales, ateistă este - pe bună dreptate! - tentat să plaseze toate afirmațiile unui bun astrolog în zona purei imaginații, a ridicolului și chiar a șarlataniei. Însă, afirmația - făcută cu ușurință - că astrologia este "o prostie, în care nu cred" nu este admisibilă pentru un om care, indiferent de domeniul în care și-a luat licența universitară, a învățat că fiecare domeniu al cunoașterii își are validările sale prin demonstrații logice și aplicații practice. Unui filolog îi vine greu să înțeleagă ce stă la baza unor sisteme automatizate și robotizate, dar are încredere în electroniști, în ciberneticieni și automatiști, deoarece este convins că ei au toate datele corecte cu care fac să funcționeze aparatele și mașinăriile uimitoare. Și, acest lucru se întâmplă pentru că - din fericire - școala ne obligă, de-a lungul celor 12 ani de studii obligatorii, să luăm cunoștință despre cele mai noi cuceriri ale științei și tehnologiei.

Din nefericire, însă, școala face abstracție de știința astrologiei, lăsând-o la periferia normalității și pradă derizoriului. O mare parte din vină o au chiar aceia care devin specialiștii incontestabili. Pentru că, probabil, dintr-un sentiment de egoism, din dorința de exclusivitate și faimă învăluită în mister (secretul ratei de audiență a televiziunilor!...), nu-și bat capul să aducă explicațiile care ar putea lămuri pe oricine. Toate acestea fac ca astrologia să cadă cu ușurință în derizoriu și chiar în ridicol(vezi melodia ”Karma, Zenul și Fengșuiul” a trupei Taxi...).

Există tot mai mulți aceia care cred că nenumărate dintre minunile antichității (vezi: piramidele din Egipt sau din India, sau din America de Sud, etc.) sunt rezultate ale învățăturilor și tehnologiilor oferite de civilizații extraterestre unor aleși dintre pământeni. Probabil că nu va mai trece multă vreme până când această relație va fi mai deschisă și dezvăluită publicului larg. În acest context, putem vorbi despre acei înțelepți șamani, care în urmă cu peste 10.000 de ani au început să studieze mai atent bolta cerească a fiecărei nopți și să observe aștrii. Mesajul lor era acela că Omul nu este strict legat de viața sa pe Pământ, ci, în egală măsură și de restul corpurilor ce populează întregul Univers. Acești "aleși" ai civilizațiilor superioare s-au angajat într-o muncă de răbdare și meticulozitate: aceea de a consemna atât pozițiile corpurilor cerești, zi de zi, cât și datele legate de toți oamenii pe care i-au întâlnit(data nașterii, locul, sexul etc.). De-a lungul miilor de ani, s-au adunat impresionante statistici ce au rămas în arhivele umanității.

Desigur, s-ar pune întrebarea: la ce le-ar fi folosit să adune atâtea date, generații după generații, vreme de mii și mii de ani?

Ei, bine am putea să afirmăm că moștenirea pe care ne-a lăsat-o celebrul savant Isaac Newton nu are doar 400 de ani vechime. Cu multe mii de ani înainte, niște minți luminate au aflat care sunt legile fizicii și le-au aplicat cu pioșenie. Omul care a devenit celebru prin întâmplarea care l-a făcut să descopere legea gravitației - un măr căzut din copac drept în creștetul bărbatului - a formulat la vremea sa legea atracției universale. O lege necontrazisă încă de nimeni dintre urmașii săi. El a exprimat-o astfel: între oricare două corpuri din Univers se exercită o interacțiune(forță) direct proporțională cu masele corpurilor și invers proporțională cu pătratul distanței dintre ele. Calculele matematice l-au obligat să introducă un coeficient care să permită semnul egal între forța gravitațională și raportul dintre produsul maselor și pătratul distanței. Acel coeficient a fost numit accelerație gravitațională.

Așadar, orice om, din momentul nașterii sale (adică, devenirea sa ca entitate materială distinctă) intră în interacțiune cu fiecare dintre corpurile ce populează Universul(metagalaxii, galaxii, stele, planete, sateliți, asteroizi, comete, praf cosmic etc.). Desigur, valoarea forței de interacțiune cu fiecare dintre ele este infimă, dar dacă însumăm după regula vectorială miliardele de miliarde de corpuri, vom obține totuși o rezultantă importantă care reprezintă relația energetică a fiecărui individ cu tot Universul. Ea este o forță care se manifestă asupra constituției noastre fizice, asupra proceselor fiziologice, ca și a activității cerebrale. Ori, valoarea rezultantei se modifică în permanență, o dată cu mișcarea relativă a individului în raport cu corpurile cu care interacționează. Ceea ce au mai remarcat anticii înțelepți este faptul că toate procesele din Univers au o manifestare repetitivă respectând anume periodicități. Ca atare, și influențele asupra noastră sunt cu același caracter periodic – care a fost calculat a fi de 60 de ani. Comportamente, reacții, decizii, evenimente etc., toate pot fi presupuse cu foarte mare precizie, datorită datelor acumulate de-a lungul miilor de ani de muncă minuțioasă și răbdătoare a acelor minunați oameni.

Vechii șamani tibetani și, mai târziu cei chinezi, au introdus un sistem de împărțire a ciclului anual de rotație în jurul Soarelui al Terrei în 12 luni, precum și evaluarea stărilor fundamentale ale Universului în cinci loji energetice(numite și cele cinci elemente arhetipale: Lemnul, Focul, Pământul, Metalul și Apa).

Observând repetabilitatea unor situații în raport cu ambele cicluri, ei au creat Ciclul celor 60 de Ani, care parcurge toate situațiile de poziționare a aștrilor, repetat după 12 x 5 = 60 de ani. În perioada anilor 1903-1911, în care Tibetul s-a aflat sub ocupația britanică, un colonel englez - Lordul Francis Younghusband - s-a apucat să studieze scrierea tibetană, din dorința de a descifra însemnările Cărții Tibetane a Prezicerilor pe 60 de Ani. El avea să descopere, cu nemărginită și mărturisită uimire, că înțelepții călugări lama din mănăstirile tibetane știau cu 24 de ani înainte despre ocupația străină. Așa a găsit și explicația faptului că, deși ocuparea teritoriului s-a făcut prin surprindere și extrem de rapid, Dalai Lama - liderul spiritual și unic al tibetanilor - nu a putut fi capturat. Era plecat de multă vreme din țară...

Chinezii au preluat aceste cunoștințe cu mult sârg, unii maeștri devenind celebri în rândurile locuitorilor Imperiului lor. Astrologia chineză a ajuns să fie consemnată în 2500 de capitole, fiecare capitol fiind o carte cu mai multe sute de pagini. Aceste detalii, ce rezultă din statisticile multimilenare ale astrologilor au făcut ca această disciplină să dețină statistici uriașe. Aceste statistici dau - cu cât sunt mai multe - un grad mai ridicat de probabilitate previziunilor făcute de specialiști. Mai mult, chinezii au găsit și formula prin care pot primi răspunsuri importante privitoare la unele compatibilități ale individului, apelând la un alt produs misterios de înțelept al astrologiei: Cartea Transformărilor(Yi Qing). Îmbinând influența mentalului asupra extragerii unor informații ascunse în subconștientul unei persoane cu tehnica celor 64 de hexagrame, astrologia chineză ne oferă șansa alegerii celor mai potrivite decizii în situații importante.

O disciplină extrem de interesantă și de inteligentă, Feng Shui (creată de împăratul chinez Fu Hsi, acum peste 4200 de ani) se sprijină pe astrologia veritabilă. Totul se bazează pe calculele și măsurile de remediere aplicate în ambientarea/reambientarea unor locuințe sau spații de afaceri. Nici un remediu Feng Shui nu poate fi făcut cu corectitudine decât după un studiu astrologic asupra personalității fiecărui locatar/partener de afaceri implicat în studiul spațiului respectiv. În acest sens, trebuie să știți că școala QITAKY®-QIGONG  efectuează studii de ambientare/reambientare numai pe baza studiului astrologic asupra persoanelor implicate, făcând o descriere foarte bogată a fiecărui personaj în parte.

Capitolul Celor Patru Stâlpi ai destinului constituie o foarte complexă abordare a individului, dezvăluind răspunsuri la întrebări despre hotărâri ce trebuie luate pentru anumite acțiuni individuale.

Așadar, să nu privim astrologia nici ca pe o superstiție, nici ca pe o șarlatanie. Ci, să ascultăm cu atenție pentru a putea distinge când avem de a face cu simpli superstițioși, ori cu veritabili șarlatani.

Astfel, vom vedea că orice aprecieri ale unui specialist autentic pornesc de la datele de naştere ale persoanelor implicate în locuinţa sau clădirea de afaceri, sau grădina studiată. Se calculează, mai întâi, numărul personal Patzu - unul din cele opt numere posibil de atribuit oricărei persoane - care va stabili cele patru direcţii cardinale benefice şi alte patru direcţii malefice. Există două seturi de direcţii, care determină că persoana aparţine Vieţii Vestice, respectiv Vieţii Estice, adică: grupul N, E, SE şi S - corespondentul Estic - şi grupul NE, NV, V şi SV - pentru cel Vestic. De aici, mai departe, se află şi Elementul căruia îi aparţine , precum şi culoarea asociată şi Animalul Zodiacal... Deja avem foarte multe date care ne pot părea fără noimă, sau, cel puţin fără o explicaţie logică în limitele ştiinţifice acceptate.

Şi, totuşi, nu e chiar aşa!

De ce ne interesează, în Feng Shui, data de naştere? Pentru că în fiecare moment din ciclurile universale se petrec anumite combinaţii de interacţiuni între aştrii din tot Universul şi Pământ, precum şi între noul născut şi rezultanta acestora. Cum, sistemul energetic uman se hrăneşte cu qi (energia vitală = respiraţia cosmică a Dragonului, după cum îi spun chinezii), această "pâine a noastră, cea de toate zilele" are o anume calitate(încărcătură de informație) în ziua naşterii, influenţând evoluţia fizică, psihică şi intelectuală a individului - aşa cum rezultă din statisticile efectuate de-a lungul a zece milenii. Considerând că Universul funcţionează după legi matematice precise, marii întelepţi antici chinezi au atribuit numere unor stări energetice sau combinaţii. De aceea, în Feng Shui, anul naşterii va determina calcularea unui număr de identificare, numit Patzu - unul din cele opt numere posibile, sau una din cele opt direcţii cardinale posibile. Pe fiecare din aceste direcţii, liniile de câmp magnetic ale Terrei se manifestă diferit de celelalte, ca şi rezultanta acţiunii particulelor ce descriu efectul energetic-gravitaţional al componenetelor geologice ale locurilor geografice - gravitonii - dar și efectul reţelei de radiaţii Hartman (generate de masa de lavă fierbinte din centrul Pământului). Astfel, vom şti că anumite direcţii ne sunt benefice, deoarece se armonizează perfect cu curgerea qi-ului pe meridiane, în vreme ce alte direcţii se intersectează în mod neprielnic cu acestea, provocând tulburări de comportament, de sănătate şi, în consecinţă, în luarea unor decizii importante în viaţă. Aşa se poate traduce rostul numărului Patzu şi al direcţiilor cardinale.

Influenţele orientărilor cardinale se împletesc cu cele cinci stări energetice fundamentale din Univers, numite în mod arhetipal: Lemnul, Focul, Pământul, Metalul şi Apa. Acestea din urmă au în spatele lor numeroase semnificaţii, dintre care vom alege - ca factor important - ce culori îi sunt potrivite. Culorile reprezintă nişte vibraţii cu frecvenţe foarte bine cunoscute. Dacă individul nu va ţine seama de culoarea care i se potriveşte (conform datelor sale personale), există riscul "atacului" din partea frecvenţei care l-ar domina sau l-ar distruge prin efectul agresiv al rezultantei. Se ştie că avem preferinţe cromatice şi că persistenţa unor anumite culori - nearmonizate cu celelalte - poate determina chiar boli grave, sau tulburări psiho-emoționale care ne vor influenţa traiectoria în viaţă, făcând-o să devină un eşec sentimental, relaţional, familial ori financiar.

Cât despre Semnul Zodiacal - care se alege din douăsprezece posibile, conform tradiţiei chineze - acesta reprezintă simbolul unei tipologii umane(ca şi în astrologia europeană), sugerând anumite reacţii atunci când se confruntă, pe anumite direcţii, cu altă zodie sau chiar cu zodia proprie(din nou, vezi articolul din 20.01.2019). În acest fel, coroborând datele de mai sus cu combinaţia de animale zodiacale, se pot afla cu exactitate efectele orientării unor elemente din construcţia unei clădiri, din amenajarea unei încăperi, ale orientării patului sau a mesei de birou etc. Atunci când meridianele tale energetice sunt în conflict cu liniile de câmp create de diversele orientări, te poţi aştepta la efecte negative, mai devreme sau mai târziu.

Înţelegând corect toate cele de mai sus - şi încă multe altele - nu ne vom mai teme că Feng Shui ar putea fi doar o mare superstiţie, un moft revenit la moda zilei, ci o vom percepe corect, ca pe o adevarată Artă a terapiei trupului şi sufletului prin ambient, cunoscută lumii occidentale sub denumirea de geomanție. Nici nu vom mai rămâne încurcaţi când sfaturile din cărţile diverşilor maeştri chinezi devin contradictorii și nici nu vom agrea sfaturile unor pseudospecialiști.

Aşa că: respiraţi adânc! începe ambienterapia!

Adică începem o nouă ediţiem a cursului de iniţiere în Feng Shui, în zilele de 29 și 30 octombrie, 2022. Este posibilă și participarea online, pentru cursanții din provincie sau din străinătate.

Cursurile se vor desfăşura zilnic, între orele 9.00 – 17.00(ora României), cu o pauză de prânz de 2 ore, între 12.00 și 14.00). Aceasta este varianta cea mai agreată de precedenții participanți a cursului concentrat în doar 2 zile.

De regulă, cursul se desfășoară de-a lungul a 4 zile, câte 3 ore.

Taxa de participare este de 1000 RON/pers., incluzând şi materialul documentar foarte bogat, livrat pe un stick de memorie sau prin e-mail. Ceea ce veţi dobândi într-un timp atât de scurt este instrumentul logic, ştiinţific care nu vă va lăsa niciodată să greşiţi în acceptarea unor sfaturi din partea unor specialişti - mai mult sau mai puţin veritabili. În plus, veţi şti cum se abordează corect o lucrare de ambientare/reambientare de spaţii de locuit. sau de afaceri, pe principiile Feng Shui originare. Dacă veți dori să primiți un atestat de consultant Feng Shui al Școlii QITAKY, va trebui să susțineți un examen privitor la cunoștințele acumulate și o lucrare explicită de ambientare a unei locuințe/spațiu de afaceri.

Înscrierile se pot face telefonic, la unul din numerele: 0744985006, 0722243008, 0723651153, sau prin e-mail(qitaky@gmail.com, până la data de 20 octombrie 2022. Comunicaţi-ne numele, numărul de telefon şi adresa de e-mail. Tot până la această dată se va achita şi taxa de participare în contul SC QITAKY-QIGONG SRL la ING Bank, Agenţia Unirii 5516, cod IBAN: RO89 INGB 0000 9999 0638 7438, cu menţiunea: Curs Initiere Feng Shui.

Vă aştept cu plăcere,

Adrian Florea  - Maestru Feng Shui,

Mare Maestru Internaţional de Qigong,

Specialist în Medicina Tradiţională Chineză,

Doctor în Medicină Naturală(World Organization for Natural Medicine)

1 Response

  1. Fratele meu a sugerat ca s-ar putea sa-mi placa acest site web. Avea perfecta dreptate. Aceasta postare chiar mi-a facut ziua. Nu va puteti imagina cat timp am petrecut pentru aceste informatii! Multumiri!

Leave a comment