Mă înclin în fața savanților antichității

Ar fi extrem de interesant dacă am putea reconstitui audio și video felul în care, încă de acum peste zece milenii(!!!), locuitorii Extremului Orient, ori aceia din America de Sud, descopereau tainele Universului, tainele vieții și ale Terrei. Înțelepții acelor vremuri - șamanii - s-au dovedit adevărați cercetători științifici, pionieri ai marilor descoperiri despre macro- și despre micro-Univers. Deși - după cât cunoaștem noi - nu dispuneau de mijloacele tehnice, de tehnologiile avansate din zilele noastre, acești adevărați savanți ai lumii au putut să definească și să pună în aplicare legi fundamentale din domeniul astronomiei, astrofizicii, matematicii, geometriei, mecanicii, fizicii atomice, chimiei. Au dezvoltat cu răbdare și meticulozitate medicina și farmaceutica, profilaxia medicală, arta nutriției sănătoase și a terapiei prin dietă. 100x75_018947-mancare-chinezeasca

 

Ca maestru de Qigong, practicant de peste 35 ani, sunt încă fascinat de faptul că această disciplină își are începuturile în urmă cu circa 8000 de ani. Este uluitor faptul că șamanii misteriosului Orient Îndepărtat au putut identifica, fără nici o aparatură sofisticată, energia Qi( se citește: ci) care întreține viața oricărei celule, sau a unui sistem organizat de celule. Au intuit perfect cerințele fundamentale pentru reproducerea unei celule vii, cât și maniera în care se transportă aceasta prin sistemul meridianelor energetice și a căilor sanguine. Au stabilit metodele de cultivare a senzitivității energetice și manipulării conștiente a Qi-ului prin corp, dar și în exteriorul acestuia. Au cultivat cu perseverență ideea medicinii profilactice, înaintea celei terapeutice. Dar, au adus și importante contribuții la dezvoltarea terapiilor în afecțiunile traumatice, funcționale, ori cele prin intoxicare. Au fost aceia care au descoperit virtuțile coroanei purtate de marii lideri, ale aurului și argintului, ale cristalelor naturale și multe alte valori ale cunoașterii umane., Nu întâmplător, marii "monștri sacri" ai științei din primele decenii ale secolului XX, au făcut declarații șocante, la întoarcerea din turneele de conferințe prin India, China și Japonia, recunoscând cu sinceritate că descoperirile lor în domeniul fizicii atomice, al teoriei relativității, nu le erau necunoscute misticilor buddhiști și hinduiști, ci doar re-descoperite și reformulate într-un alt limbaj.

Julius Robert Oppenheimer, părintele întristat de rezultatul creaţiei sale în domeniul fizicii atomului – arma nucleară – declara cu uimire şi resemnare: Noţiunile generale despre cunoaştere...ilustrate prin descoperirile din fizica atomică nu ne sunt complet necunoscute sau noi. Ele au un trecut chiar în cultura noastră, iar în filosofiile hinduist şi budistă un rol mai important şi un loc central. Ceea ce vom descoperi noi nu va fi decât o exemplificare, o încurajare şi o rafinare a vechii înţelepciuni

Însuși marele Einstein, revenind dintr-un astfel de turneu, declara ziariștilor vremii simplu și cutremurător: Simt că îmi fuge pământul de sub picioare... La scurt timp, într-o noapte, Einstein avea un vis ciudat; s-a trezit, s-a dus în camera sa de lucru și a pus pe tablă Noua Teorie a Relativității, pe care - din păcate - nu a mai apucat să o definitiveze. Einstein Einstein relativitate

 

 

FOCUL, LUMÂNĂRILE și CANDELELE

Tot acei savanți ai epocii - poate, pe nedrept, numită "primitivă" - au studiat cu atenție efectele FOCULUI asupra psihicului uman. Observând rolul extraordinar pe care focul îl putea juca în viața oricărui om, ei au mers cu studiul dincolo de rolul de sursă de căldură, revelând arta nutriției prin supunerea hranei naturale la căldura directă sau indirectă a focului. Astfel, bucătăria orientală a căpătat valori incomensurabile , nu numai în găsirea unor combinații pline de savoare, dar și prin alăturarea efectelor terapeutice ale alimentelor. Multe din preparatele folosite de populațiile Extremului Orient capătă valori medicinale, în funcție de felul în care sunt gătite pe flacără: puterea acesteia, timpul de expunere, combustibilul utilizat etc. Totodată, focul a reprezentat, vreme de multe milenii, și sursa de lumină pe timpul nopții. Comparând forța imensă calorică a Soarelui cu fierbințeala flăcării,  înțelepții au considerat că lumina zilei poate fi înlocuită cu torțele sau lampadarele. Cum, însă, Soarele a fost dintotdeauna divinizat ca o sursă a vieții pe Pământ, a belșugului recoltelor de cereale, legume, zarzavaturi și fructe, lumina unei lumânări, a unei torțe sau a unui lampion a devenit curând simbolul acestor "produse" ale Soarelui. Atunci când vedem o lumânare arzând, chiar dacă flacăra abia pâlpâie, mesajul subliminal indus oricărui om este acela de confort, de liniște: FOCUL aduce toate roadele Soarelui. De aceea, în orice spațiu în care există lumânări sau candele aprinse avem sentimentul de calm, de liniște, disipând orice anxietate, orice temeri și chiar orice stare de nesiguranță. Putem înțelege, deci, de ce există lumânări și candele în toate lăcașurile de cult, indiferent de religie.

Aflăm dintr-un text scris pe un site creștin-ortodox că:

Lumânarea este un simbol. Ea simbolizează lumina adevărului şi sfinţeniei, care este Iisus Hristos Dumnezeul nostru, şi asemenea Lui trebuie să fie şi viaţa creştină. Lumânarea este simbolul vieţii veşnice pe care ne-o dorim după moarte în lumina dumnezeiască, sau altfel spus este icoana luminii Domnului nostru Iisus Hristos.lumanari aprinse

Lumânarea este o jertfa adusă lui Dumnezeu şi de aceea ea trebuie să fie din ceară curată. Lumânarea de ceară curată este mai luminoasă şi mai igienică întrucât nu produce fum. După împrejurările în care este folosită în cult, lumânarea are diferite semnificaţii. Lumânarea care se aprinde la citirea Evangheliei înseamnă lumina adevărului evanghelic care a străbătut întunericul necredinţei în care trăiau popoarele dinainte de venirea lui Hristos.Lumanre

Desigur, interpretarea simbolului lumânării este, în acest caz, mult prea limitată. Căci, ea nu a fost inventată o dată cu creștinismul și nici nu este fair-play să spunem că, până la apariția acestui cult, popoarele au trăit în necredință. Ar fi o jignire la adresa atâtor popoare și  religii care au apărut cu mult înaintea creștinismului și care nu ne dau motive să le considerăm păgâne. Dacă vrem să facem vreo referire la "trăirea în necredință", atunci, cu certitudine putem vorbi despre "religia" marxist-leninist-stalinistă, a cărei biblie este însăși filosofia ateistă și totalitaristă (mai degrabă, cu înțelesuri satanice!), ai cărei dumnezei au fost cei care au fondat-o și care prin înșelăciune, perversiune politică, dezinformare și crime politice, şi-au dobândit un... binemeritat loc trist şi tragic în istoria umanităţii.

Sunt, însă mulți care acordă lumânărilor aprinse doar valoare de romantism.lumanari grupaj O cină romantică acasă, sau la un restaurant, într-un cadru intim, este mai bine subliniată de prezența lumânărilor aprinse. Adesea, atmosfera care stimulează erotismul are drept ingredient principal lumina lumânărilor. Aceasta se explică prin faptul că lumina solară, divinizată în mod conștient sau în subconștient, trezește starea majoră de Iubire față astrul zilei, dătător de viață. Ori, erotismul este o componentă firească a Marii Iubiri față de Creația Divină. Să privim, așadar, lumânările cu mai puțin egoism sau sentiment religios partinic. Pentru că sursa simbolurilor lor este unică și deopotrivă benefică.

Este adevărat, totuși, că există și ritualuri malefice care folosesc lumânările drept instrumente pentru îndeplinirea unor scopuri de rea credință. Ritualurile de magie neagră folosesc în diverse moduri lumânările, cel mai cunoscut fiind cazul întoarcerii acestora cu fitilul arzând în jos. Aceasta simbolizează întoarcerea Luminii spre Întuneric, putând fi aplicată atât cu scop satanic - opoziția Îngerului Întunericului față Creatorul său - cât și în ritualurile magice îndreptate asupra sănătății și/sau vieții unei anumite persoane.

satanism

magie lumanari

 În viziunea anticilor savanți ai Orientului, lumânările rămân simbolul FOCULUI desprins din Tatăl-Soare care susține viața și care a dat naștere acestei minunate planete pe care trăim. Tot ceea ce au mai conceput  oamenii în scopuri malefice, ulterior, relativ la FOCUL vieții, nu sunt decât  manifestări ale principiului fundamental al Universului: dualitatea. Exprimată prin arhetipul Yin-Yang, această proprietate se regăsește hologramic la orice nivel - micro sau macro - al acestui Univers. Așadar, trebuie să acceptăm - chiar dacă nu ne convine!... - că, alături de lucrurile care ne aduc bucurii, vor exista mereu și cele care ne vor întrista. Este nevoie, doar de capacitatea fiecăruia dintre noi de a găsi întotdeauna echilibrul. De pildă, anihilarea efectelor magiei negre se poate face apelând la ritualuri religioase numite "dezlegări". În fiecare sistem religios există astfel de ritualuri. Poate că, la acest capitol, creștinii ortodocși beneficiază de cele mai multe modalități de dezlegare, cu ajutorul preoților.dezlegari der magie

Ar mai fi de subliniat un aspect interesant. Înainte de a fi ajuns să-și construiască locuințe, oamenii "erei primitive" și-au găsit un bun adăpost în peșteri. Acolo nu mai erau expuși prea mult la Soare și nici la ploi, ninsori și vânturi, furtuni. În schimb, aveau o importantă concurență cu diverse animale care alegeau același adăpost. Șamanii au observat că focul le speria și alunga toate animalele care își revendicau grotele drept vizuini. Ca atare, s-au folosit de prezența focului atât pentru a ocupa aceste adăposturi, cât și pentru a se asigura că, în lipsa locatarilor umani, vreun animal ar îndrăzni să pună stăpânire din nou pe "locuință". Astfel, savanții vremii au inventat focul permanent: candela. Folosindu-se de grăsimea animalelor vânate drept combustibil și de unele plante uscate drept fitil, ei au găsit soluția focului permanent. Astfel, când grota era părăsită de oameni, în timpul zilei, focul rămas în interior speria orice animal ar fi încercat să intre, asigurând totodată și lumina necesară în interior, precum și o temperatură confortabilă. Pentru a-i face mai responsabili pe toți membrii comunității de întreținerea focului în peșteră, șamanii le-au explicat acestora semnificația FOCULUI ca susținător al vieții și respect față de divinitatea care le oferea hrană, adăpost și protecție. În acest mod, candela a devenit nelipsită din locuințele construite de oameni, menținând spiritualitatea lor, dar având și rol practic. Oamenii pe care contemporanii noștri i-au categorisit drept "primitivi" aveau în conștiința lor ideea reîncarnării.  Credeau  că moartea este doar o etapă de trecere către o nouă viață, o nouă șansă de a progresa în fața Marelui Creator. Ei mai știau că progresul spiritual era important, deoarece comportamentul de-a lungul unei vieți influența șansele de trecere în viața viitoare, sau de rătăcire în întunericul neantului (ceea ce numi noi Iad). De aceea, se respectau multe reguli formulate de șamani. În același timp, drumul către viața viitoare trebuia "luminat". Așa s-a ajuns la conceptul că ar trebui să existe o candelă care să ardă permanent în memoria celui mort, cei rămași asigurându-se că și-au făcut datoria de a-i lumina calea. Iată că acest concept s-a păstrat și în zilele noastre în credința creștin-ortodoxă.

candela

TĂMÂIA

Dacă șamanii au fost aceia care au descoperit tehnica focului pentru încălzire, pentru prepararea hranei, pentru protecție sau pentru simbolistica religioasă, tot ei au fost și cercetătorii care au stabilit cu mai mare precizie care erau esențele cele mai potrivite pentru a genera focul potrivit pentru fiecare din scopurile enunțate aici. Unele esențe pot produce temperaturi mai ridicate, păstrând jarul timp mai îndelungat. Alte esențe sunt mai potrivite pentru a conferi arome plăcute mâncărurilor . Dar, au mai observat că unii copaci produc rășini ce împrăștie, prin ardere, mirosuri speciale, foarte plăcute. Este interesant de remarcat faptul că diversitatea acestor arome - în funcție de rășina care le generează - i-a determinat pe acești savanți ai erei primitive să facă niște corelări cu efectele lor la nivel cerebral. Fără a avea posibilitățile tehnice de care dispun azi medicii cercetători, șamanii au constatat că anumite zone de activitate cerebrală sunt influențate în raport cu mireasma care le stimulează, înregistrând cu meticulozitate reacțiile emoționale, fizice, precum și performațele intelectuale ale celor expuși miresmelor. Aromele degajate de unele rășini au stimulat creativitatea locuitorilor din grote, transformându-i în adevărați artiști plastici, autorii desenelor rupestre foarte sugestive pentru arheologii și istoricii mileniului nostru. Alții, au devenit inventatori ai unor dispozitive și chiar mașinării complexe folosite ca unelte mai comode în munca de vânător, de bucătar ori de agricultor. Încă de la începuturile Imperiului Chinez, primul monarh s-a dovedit a fi un personaj foarte inteligent și creativ. El a devenit și a rămas până în zilele noastre părintele necontestat al acupuncturiștilor, oferind un atlas de specialitate care mai constituie, încă, o carte de căpătâi a celui ce îmbrățișează această latură a medicinii tradiționale chinezești, dând startul unei tradiţii imperiale a Chinei: aceea ca Împăratul să fie întotdeauna un om de cultură, promotor al noului în artă, ştiinţă, medicină, contribuind activ la îmbogăţirea culturii şi cunoaşterii universale. Mai târziu, un alt cap încoronat, cunoscut drept împăratul Fu Hsi, sau Împăratul Galben, avea să aducă un aport uriaș în cultura lumii și în dezvoltarea științei. Conform tuturor informațiilor ce ne parvin din urmă cu 4200 de ani, el este cel care a studiat în profunzime relația Omului cu cerul și cu Pământul, ajungând la grafica atât de cunoscută azi ca fiind simbolul filosofiei Tao.FENGSHUICURSqinshihuang01sTot Fu Hsi  este inventatorul radiesteziei și al tehnicii "fântânarilor" în găsirea locului optim pentru a face o fântână cu ajutorul crengii de alun. Același împărat a fost și autorul Marelui Zid chinezesc - singura construcție de pe Terra vizibilă cu ochiul liber de pe Lună!. Și, tot el este fondatorul unei discipline fascinante prin conținutul său științific și tehnic: Feng Shui. Aș1 putea să fac o asociere între geniul creativ al lui Fu Hsi și cel al europeanului secolului XVI, Leonardo Da Vinci. Observator fin și neobosit al naturii și al Omului, împăratul avea să constate că anumite rășini degajau prin ardere arome care stimulau acea zonă a creierului destinată gândirii abstracte, creative.Creier perceptii Ca urmare, el a ordonat instalarea în incinta curții palatului imperial a unor urne în care ardeau permanent bețișoare parfumate făcute din rășina respectivă. Desigur, curiozitatea de savant incontestabil l-a determinat să studieze ce alte zone de pe creier pot fi activate cu alte rășini(adică, alte arome). Așa a descoperit mirosurile care aduc starea de relaxare, cele care stimulează diverse alte stări emoționale, precum și cele care stimulează activarea mecanismelor de autoreglare ale organismului uman, ducând la vindecarea mai multor afecțiuni.

Leibniz calculator leibnizNu întâmplător, academiile de ştiinţe chineză şi germană au creeat o punte peste milenii între acest mare savant chinez şi marele matematician al tuturor timpurilor Leibniz, rezulând în apariţia primului calculator mecanic din istoria omenirii (1742), precum şi a sistemului de numeraţie binar ce stă şi astăzi la baza fucţionării computerelor noastre!!!

Prin urmare, este bine să luăm în serios ceea ce religia creștină denumește "tămâiere". Rășina de brad, utilizată inițial de către preoții creștini, s-a dovedit cu efecte multiple asupra credincioșilor. Mai ales în privința stării de calm, cât și a activării principalelor plexuri ce corespund glandelor endocrine.  Însoțită de informația subliminală conținută în textele rugăciunilor rostite de preot - sau, chiar de către credincios - aroma rășinii de brad poate avea efecte terapeutice, fiind capabilă să declanșeze procese complexe ce depind de aceste glande. Așa se explică de ce în "bolnițele" vechilor mănăstiri călugării sau călugărițele reușeau să salveze bolnavi suferind de boli incurabile. Combinația informație-aromă poate deveni o terapie incredibil de eficientă.Brains connections

 Am fost martorul unei situații concrete, stând la coadă pentru a intra la Mormântul Sfânt, în Israel. Erau mai multe grupuri care așteptau de multă vreme să ajungă la locul sfânt. Spiritele se cam agitaseră; mai ales, pentru că un grup de altă naționalitate începuse să forțeze depășirea grupului nostru. Simțind starea tensionată, un preot ortodox local a luat o cădelniță și a venit în zonă, împrăștiind fumul de tămâie printre turiștii nervoși. Imediat spiritele s-au liniștit și am putut să parcurgem în liniște și ordine drumul către Sfântul Mormânt al Mântuitorului.Tamaiere crestina Tămâierea spațiilor încărcate cu informații negative poate fi un mijloc prin care cei ce se află în acele locuri să le poată anihila cu ajutorul mecanismelor din subconștient. Cel ce folosește instrumentul de tămâiat (dacă îi putem spune și așa?...) este acela care, prin degajarea informațiilor de anihilare, realizează "curățarea" spațiului. Este ușor de înțeles, acum, de ce suntem întâmpinați în localuri publice din India, China, Coreea de Sud, Filipine, Indonezia sau Japonia de mirosul de bețișoare parfumate. Fiind vizitate de mulți oameni, fiecare cu gândurile și problemele sale, aceste spații se pot încărca repede cu informații și programe negative. Proprietarii lor își iau, din timp măsurile de prevenție.

Avem, așadar, toate motivele să-i respectăm pe înțelepții savanți ai lumii Orientale din vremuri ce nu ar trebui să fie catalogate atât de ușor drept "Era Primitivă" .

Eu, unul, mă înclin cu profund respect și admirație în fața lor.IMG_4847

Adrian Florea  -  Mare Maestru Internațional de Qigong, Fondator al Școlii și stilului QITAKY®-QIGONG

No Comments Yet.

Leave a comment