MISTERELE DRAGONULUI DE APĂ ÎN MISTERIOSUL AN 2012

MISTERELE DRAGONULUI DE APĂ ÎN MISTERIOSUL AN 2012

Despre DRAGON - ca viziune şi tradiţii

Este foarte interesant de ştiut că, în contrast cu viziunea Occidentală despre acest personaj imaginar, în Orient, Dragonul este o figură legendară de bun augur. Este simbolul puterii imperiale.

Tradiţiile religioase europene îl înfăţişau drept o forţă a răului, semnul Apocalipsei(vezi Noul Testament Revelaţia, cap.12), şarpele înaripat care scotea flăcări nimicitoare pe nări, imaginea Satanei. Legendele medievale construiau portretul celor mai mari eroi prin faptul că ei erau capabili să decapiteze monstrul ucigaş. Celebră, în acest sens este legenda lui Beowulf, cel care i-a tăiat capul monstrului Grendel. Cu toate astea, chiar şi în Europa, blazoanele regale, sau nobiliare conţineau adesea imaginea Dragonului, ca un semn al puterii înfricoşătoare pe care o aveau cei reprezentaţi astfel.

În celebra Carte a Transformărilor (Yi Ching) – un reper milenar al culturii chineze – se spune: La timpul potrivit Omul îşi făcu apariţia şi se puse să muncească, la fel ca Dragonul înaripat, făcând ca influenţa sa(a Dragonului – n.a.) să se răspândească în toată lumea. În perioada Imperiului Celest, Dragonul era emblema familiei imperiale, iar Fiul Cerului(împăratul) era supranumit Regele Dragon(în chineză: Lung Wang). Aceasta, pentru că Dragonul este privit drept protectorul inteligent şi perspicace al Pământului – în ciuda faptului că el mai semnifică şi aspectul distructiv al apei şi, în general, al naturii. Dar, tocmai pentru că el reprezintă forţa de neînfrânt a Naturii, proiecţia foţei implacabile a Universului, adică a Creatorului Suprem, Dragonul este înfăţişat grafic ca având picioare de reptilă terestră cu cinci gheare de şoim. Cele cinci gheare reprezintă cele Cinci Loji energetice – Cele Cinci Stări Fundamentale ale Universului(în teoria Pentagramei chinezeşti: LEMNUL, FOCUL, PĂMÂNTUL, METALUL şi APA).

În China antică, dragonul – ca forţă Yang – este asociat cu fertilitatea masculină ( se credea, în vechime, că piatra de jad ar fi provenit din coagularea lichidului seminal al dragonului). Mai presus de toate, dragonul reprezintă puterea de fertilizare a ploii. Aşa cum şiroaiele continue ale ploii pot folosi la obţinerea unor recolte bogate, tot aşa de bine ele pot înghiţi sau distruge, ca şi în stilul de luptă din Wushu-ul chinezesc care poartă numele dragonului. Budhiştii Ch’an din mănăstirea Shaolin au sesizat că dragonul însemna mai mult decât prezicătorul de ploi sau însemnul regal. Creatura aducătoare de noroc şi bogăţii era o manifestare cosmică, având semnificaţia viziunii alunecoase momentane a Adevărului Iluminat, trezit brusc, în ultimul moment, în conştiinţa maestrului Ch’an. Pentru Taoişti, dragonul era o reprezentare concentrată a lui Tao însuşi, o forţă omni-consumatoare ce poate să se dezvăluie pe neaşteptate privirilor noastre, pentru ca apoi, să dispară instantaneu, lăsându-ne să ne întrebăm dacă revelaţia nu a fost cumva un vis. În cartea sa Deşteptarea Japoniei, (1908), Okakura Kakuzo prezintă interpretarea provocatoare a Dragonului oriental astfel: Ascuns în cavernele munţilor inaccesibili, sau încolăcit în adâncurile nemăsurate ale mărilor, el aşteaptă momentul când să reintre în acţiune. El se descolăceşte în norii de furtună; el îşi spală coama în întunecimea vârtejurilor clocotitoare. Ghearele sale sunt în furcile fulgerelor. Pleoapele sale încep să alunece cojind scoarţele pinilor înghiţiţi de ploaie. Vocea sa se aude prin uragan care, împrăştiind frunzele veştede ale pădurii, grăbeşte venirea unei noi primăveri. Dragonul se arată privirilor numai pentru a dispare.

Cu alte cuvinte, acest misterios personaj mitic este nu numai de neatins pentru oameni, ci şi imprevizibil. Chinezii consideră că, datorită faptului că este învăluit într-o lumină misterios colorată, nimeni nu poate să-i vadă în acelaşi timp capul şi coada. De aceea am putea spune că 2012 este un an cu multe elemente imprevizibile.

 

 

 

Vă propun o ipoteză ştiinţifică originală!

Ar trebui să mai luăm în seamă un alt aspect interesant privitor la simbolul luminii misterioase a Dragonului. În primele decenii ale secolului XX, când Occidentul ne-a dăruit o adevărată Pleiadă de savanţi care au revoluţionat ştiinţa lumii – mai ales, în domeniul fizicii, al mecanicii cuantice, al fizicii nucleare, al chimiei – cei mai faimoşi dintre ei (Werner Heisenberg, Julius Oppenheimmer, Max Planck, Niels Bohr, Albert Einstein şi mulţi alţii) au început să călătorească pe toate continentele, susţinând conferinţe şi informări despre marile lor descoperiri. Dar, în mod surprinzător, toţi s-au întors bulversaţi din turneele lor prin India, China şi Japonia. Discutând cu fruntaşii academiilor de ştiinţe din aceste ţări – care păreau foarte înapoiate sub aspectul progreselor ştiinţifice – au ajuns la dezamăgitoarea concluzie că nimic din ceea ce descoperiseră ei  nu era nou, sau necunoscut colegilor asiatici, ci doar o reformulare a unor cunoştinţe milenare din cultura acestor misterioase zone ale lumii.

Citatele de mai jos vă vor convinge:

Noţiunile generale despre cunoaştere...ilustrate prin descooperirile din fizica atomică nu nesunt completnecunoscute sau noi. Ele au chiar un trecut în cultura noastră, iar în filosofiile hinduistă şi budhistă un rol mai important şi un loc central.Ceea ce vom descoperi noi nu va fi decâto exemplificare, o încurajare şi o rafinare a vechii înţelepciuni. (Julius Robert Oppenheimer)

Pentru a trasa o paralelă la lecţia teoriei atomica, trebuie să ne întoarcem acele probleme epistemologice cu care gânditori ca Budha şi Lao Tse se confruntaseră în încercarea de a armoniza poziţia noastră de actori-spectatori în marea dramă a existenţei. (Niels Bohr)

Cea mai importantă contribuţie la fizica teoretică, venită din Japonia de după cel de-al doilea război, stă în indicarea unei anumiterelaţii între ideile filosofice ale Orientului Îndepărtat şi substanţa filosofică a teoriei cuantice. (Werner Heisenberg)

Mi-am permis – în acest context – să cercetez motivele acestor...coincidenţe. Am ajuns la concluzia fascinantă că Dragonul – creaţie exclusiv a imaginaţiei unor înţelepţi ai antichităţii Extremului Orient – este, de fapt o exprimare, în alt limbaj, a unei descoperiri pe care i-o atribuim cu respect lui Niels Bohr: dualitatea luminii, sau, lumina comportându-se simultan ca undă şi corpuscul(fotonul). Privind mai atent la calităţile Dragonului, observăm că, în imaginea sa de simbol al luminii, el are corpul de şarpe, unduindu-se în timpul zborului – adică, starea de undă – dar este un corp bine determinat – deci, starea de corpuscul – fără o delimitare clară vizuală între cele două stări (vezi, mai sus: nimeni nu-i poate vedea, în acelaşi timp, capul şi coada). Putem fi uimiţi şi mai tare, dacă ne gândim la faptul că însuşi Bohr fusese depăşit de aceste metafore ştiinţifice ale anticilor mistici orientali. Flăcările scoase de Dragon pe nări, atunci când este furios, capabile să distrugă totul în calea lor, pot fi asociate cu razele de lumină cu energie concentrată laser (să ne amintim că originea cuvântului vine de la inţialele în limba engleză ale cuvintelor Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiations). Ştim că, la început, raza laser a fost privită ca o extraordinară armă de distrugere a oricăror obstacole.

Astfel, putem privi cu mai mult respect şi interes ştiinţific filozofiile orientale străvechi şi, ca atare, modalităţile de exprimare prin care se fac previziunile în astrologia chineză.

Subliniez că ipoteza exprimată mai sus îmi aparţine şi este înregistrată la OSIM încă din 1998.

 

 

PREVIZIUNI GENERALE PENTRU ANUL

DRAGONULUI DE APĂ - 2012

Dacă luăm în considerare sistemul de abordare al celor 64 de hexagrame, pe care se bazează celebrul - şi mult respectatul de către chinezi – calendar Hsia, atunci anul 2012 este dominat de două elemente: APA aşezată deasupra PĂMÂNTULUI. În cadrul ciclului celor cinci loji energetice LEMN-FOC-PĂMÂNT- METAL-APĂ, se ştie că relaţia dintre cele două tipuri energetice implicate în acest an este una conflictuală, distructivă. Găsim aici ceva similar cu anul 2011, al IEPURELUI, când ne confruntam cu conflictul METAL peste LEMN. Cu alte cuvinte, ne aştreptăm la un an în care nu vom găsi liniştea, în care conflictele internaţionale şi înfruntările diplomatice vor fi resimţite din plin. Totuşi, dacă METALUL din 2011 putea fi asociat cu imaginea pumnalului, adică dinamica unor ciocniri militare, APA peste PĂMÂNT semnifică, mai degrabă, lipsa armoniei în abordarea unor divergenţe, cu mai puţine acţiuni de război, sau de atacuri sângeroase. Anul acesta APA este dominată de Yang, ceea ce sugerează imaginea oceanului – un element foarte puternic – precum şi forţe, energii foarte mari. Ceea ce sugerează forţele distructive ale naturii, precum tsunami, sau tendinţa puternică a mai multor mase de oameni către schimbări fundamentale economice, politice şi sociale. Totodată, APA-Yang mai simbolizează şi inteligenţa, curajul, generozitatea şi spiritul caritabil. Când aceste caracteristici sunt bine canalizate, ele pot conduce la progrese şi reforme rapide şi binevenite.

Între cele 12 animale zodiacale chinezeşti, Dragonul este combinaţia de PĂMÂNT aflat sub APĂ, adică este un depozitar al apei. Acest aspect îndulceşte relaţia dintre Dragon şi APĂ.

Aşadar, 2012 nu va fi un an al păcii, dar conflictele vor fi de mai mică amploare şi violenţă, comparativ cu anii 2010 şi 2011.

Putem considera anul 2012 drept unul care ne poate rezerva multe lucruri greu de prevăzut, atât rele, cât şi bune. Este, totodată, anul de tranziţie de la Ciclul LEMNULUI la Ciclul FOCULUI. Energia FOCULUI se află la Sud, în timp ce energia LEMNULUI este în Est şi Sud-Est. Nu putem şti la ce să ne aşteptăm atunci când pornim dinspre Est spre Sud. Acesta este încă un semn al imprevizibilităţii multor evenimente din anul 2012. Sună cam dezamăgitor, sau poate chiar îngrijorător, dar putem avea un an norocos sau ghinionist, dar în care putem să transformăm norocul în ghinion şi invers. Depinde mult de fiecare dintre noi, dar şi de caracteristicile astrologice individuale.

 

 

Ce ne aduce Dragonul?

Ceea ce ne poate produce îngrijorări, însă, sunt dezastrele naturale provocate de inundaţii şi seisme, deoarece avem de a face – aşa cum arătam mai sus – cu oceanul puternic şi cu Dragonul puternic. Arhivele consemnează cele mai puternice cutremure de pământ în anii Dragonului, aşa cum se poate observa în tabelul de mai jos:

ANUL CARACTERISTICA DATA LOCURI MAGNITUDINE
1952 DRAGON-APĂ 21 Iun. 

4 Nov.

California, SUA Kamciatka, URSS 7,5 

8,2

1964 DRAGON-LEMN 27 Mar. 

16 Iun.

Alaska, SUA 

Niigata, Japonia

9,2 

7,6

1976 DRAGON-FOC 28 Iul. Tangshan, China 7,8
1988 DRAGON-PĂMÂNT 21 Aug. 

7 Dec.

Nepal 

Leninakan, Rusia

6,6 

6,9

2000 DRAGON-METAL 25 Nov. 

4 Iun.

Azerbaidjan 

Sumatra

7,0 

7,9

Se remarcă faptul că, deşi au existat seisme şi în alţi ani, cei ai Dragonului  au adus cutremurele cu magnitudinile cele mai mari, sau cu cele mai mari pierderi materiale şi de vieţi omeneşti. Metafizica, în tradiţia chineză, descrie Dragonul drept un lanţ de munţi masivi, un pământ solid cu o mare încărcătură de energie. Ca atare, un Dragon activ, înseamnă o descărcare puternică de energie, ceea ce se poate traduce prin mişcări tectonice importante. La fel ca şi Câinele, Dragonul mai reprezintă şi simbolurile Porţilor Raiului şi Iadului, precum şi locurile cele mai ciudate, zonele de penumbră, unde Nobilii – zeităţi care pot sări în ajutorul ghinioniştilor - nu se arată. În anii Dragonului şi cei ai Câinelui aceşti îngeri salvatori sunt absenţi, astfel încât dezastrele vor produce multe victime omeneşti, morţi şi răniţi.

Este interesant de semnalat şi faptul că până şi în timpul orelor Dragonului şi Câinelui s-au petrecut unele dintre cele mai mari dezastre. De pildă: marele tsunami din 26 decembrie, 2004 din Sumatra s-a petrecut în jurul orei 8.30, în vreme ce atacul terorist din 11 septembrie, 2000, a avut loc la ora 8.40. Masacrul asupra turiştilor veniţi din Hong Kong în Filipine, Manilla – petrecut în 2010 – a avut loc la ora 19.30 –  în timpul orei Câinelui. Preciczez că, în tradiţia chineză, ziua este împărţită în 12 intervale a câte 2 ore europene; fiecare interval poartă numele câte unuia din animalele zodiacale.

Pe de altă parte, este interesant de observat că, dacă în analiza celor Patru Stâlpi ai Destinului unei persoane apar simultan Dragonul şi Câinele, acea persoană dispune, în mod natural, de aşa-numitul „al şaselea simţ”, dând mari şanse de câştig în competiţii sportive sau de orice altă natură. Am putea lua ca exemple pe Bruce Li, Jet Li, Maria Şarapova, David Copperfield sau pe durul lider rus Vladimir Putin.

Din altă perspectivă, Dragonul, fiind privit drept un „depozitar al apei”, poate determina nu numai cutremure, ci şi prăbuşiri de clădiri, dezastre miniere, alunecări de teren, ca şi avalanşe.. Atunci când intră în conflict cu Câinele, Dragonul poate elibera mari cantităţi de apă (ploi torenţiale, ruperi de baraje).

Să nu fim, însă, prea pesimiști! Dragonul de Apă relevă și multă generozitate, o puternică tendinţă spre progres şi schimbări sociale. Aşaîncât, ne putem aştepta la energice mişcări de mase şi reforme politice şi sociale. Vom asista şi la acţiuni caritabile, donaţii generoase menite să crească bunăstarea comunităţilor.

Anul acesta mai este şi cel alegerilor prezidenţiale, nu numai în România, ci şi în SUA, Rusia, Franţa, India, Taiwan şi alegerea noului Şef al Executivului din  Hong Kong. Avem speranţe că aceste alegeri vor putea conduce către progrese reale şi reforme curajoase.

 

Apa Yang şi ciclul celor 60 ani

Desigur, vom ţine seama de ciclul celor 60 ani, prevăzut de astrologia chineză, pentru a observa unele aspecte ale anului 1952 ce se vor regăsi cumva şi în  2012. De pildă, situaţia de impas a Statelor Unite faţă de războiul din Korea (declanşat în 1950). Un semn bun îl constituie faptul că, pe atunci, proaspătul ales preşedinte american Eisenhower a mers într-o vizită în această ţară, căutând căi de încetare a războiului şi pregătind premizele negocierii armistiţiului. Pe de altă parte, Războiul Rece a continuat în tăcere, mai multe ţări dezvoltând  cercetările pentru producerea armei nucleare. După SUA, Marea Britanie anunţa că se afla în posesia teribilei arme. Acelaşi an  aducea şi dezastrele provocate de inundaţii şi accidente pe mări şi oceane, precum şi puternicul seism din noiembrie petrecut în Kamciatka, URSS care a generat un tsunami asupra coastelor insulelor Hawaii. Mai devreme, în martie, insula Cilao Reunion era acoperită de o ploaie catastrofală, care a ridicat nivelul apei, într-o singură zi, la186 cm. Agenţiile de presă norvegiene anunţau, în aprilie, dispariţia fără urme a 78 de marinari  şi a 5 nave de vânătoare de foci. În decembrie, o ceaţă sufocantă a făcut sute de victime în Londra; pentru ca, în ianuarie 1953(încă aflaţi în anul Dragonului de Apă), Marea Nordului să-şi împingă apele peste Sud-Estul Olandei, ucigând 1835 de oameni.       În aceeaşi lună, în apele mării irlandeze s-a scufundat un feribot, luând cu el alte 133 vieţi, în timp ce în apropierea coastei Marii Britanii au mai pierit 307 suflete.  

S-au raportat şi fenomene misterioase, precum apariţia unor OZN-uri deasupra Washington-ului, în iulie, sau epidemia de poliomielită care a lovit 58000 de persoane în SUA. Asemenea evenimente fac parte din tabloul celor specifice perioadelor când se manifestă Dragonul de Apă Yang.

Totuşi, trebuie să vedem şi partea bună a Apei Yang: ea caracterizează persoanele dotate cu mult entuziasm, energie, curaj, putere de a învinge orice greutăţi; dar, mai găsim şi un pic de impulsivitate. În general, Apa este asociată cu inteligenţa şi îndemânarea, cu talentul artistic şi înclinaţia spre idei inovatoare. Am putea alege, ca exemplu de celebritate artistică remarcabilă pe Ludwig van Beethoven, născut într-o zi de Apă Yang. Compozitorul s-a impus prin caracteristica sa puternică de Apă Yang, simfoniile compuse de el dezvăluind energia dezlănţuită a apelor oceanului. În zilele noastre, Bill Gates este un alt exemplu de Apă Yang. Inteligenţa şi curajul său au făcut posibile instrumentele pe care ni le oferă astăzi computerul. Mai putem găsi şi alte figuri de notorietate marcate de Apa Yang: Tom Cruise, Paul McCartney, Kate Middleton, Prinţul Harry, Gwineth Paltrow, Michael Douglas, sau Freddy Mercury. Mulţi dintre cei care cumulează un spirit inventiv, cu mult curaj şi inteligenţă sunt născuţi ani, sau zile marcate de Apa Yang.

 

Mediul şi sănătatea

Ultimii doi ani au fost dominaţi de atacul METALULUI asupra LEMNULUI. Aceasta s-ar traduce prin distrugeri importante la adresa mediului natural, aşa cum s-a întâmplat cu scurgerea de petrol din Golful Mexic din 2010, sau cu criza radioactivă din Japonia, de la centrala nucleară Fukushima din 2011. Situația APĂ pe FOC din 2012 ne oferă, totuşi, mai puţine pagube în ecosistemul Pământului, având în vedere şi faptul că – la urma urmei – apa şi pământul sunt favorabile creşterii copacilor. Ceea ce se traduce printr-o protecţie sporită a mediului. În acelaşi timp, APA care stă pe PĂMÂNT generează noroiul, ceea ce se interpretează prin crearea condiţiilor optime pentru dezvoltarea unor noi viruşi şi apariţia unor noi epidemii(vezi cele 58000 de cazuri de poliomielită din America anului 1952!). Ca atare, ne putem gândi la malarie, alimente toxice, tulburări gastrice şi renale. De altfel, excesul de APĂ din acest an va determina şi apariţia calculilor renali, inflamaţii ale tractului urinar, precum şi tulburări ale aparatului genital, pe fondul unor infecţii virale sau bacteriene. Cum Dragonul – ca element de PĂMÂNT, asociat cu musculatura şi celulele – va domina acest an, ne mai gândim şi la riscul creşterii numărului de tulburări gastrice şi ale splinei, al numărului de bolnavi de cancer(aceasta ne este sugerată de simbolistica apei care stă pe pământ, generând noroiul, mizeria, boala). Prin urmare, este foarte important pentru toată lumea să sporească simţitor consumul de alimente şi produse cu acţiune antioxidantă(adică,  anticancerigenă). Să nu uităm despre necesitatea stringentă de a întări sistemul imunitar.

Totodată, lipsa totală a elementului FOC, va genera necazuri cardiacilor, slăbind capacitatea de efort a miocardului şi înrăutaţind circulaţia sanguină.

Dar, lipsa FOCULUI – asociat, printre altele, cu activitatea zborurilor – se va face simţită prin scăderea cifrei de afaceri a companiilor aeriene. Pot avea loc şi mai multe accidente aviatice, mai ales în lunile iunie, iulie şi octombrie.

Persoanele născute în anii Câinelui trebuie să aibă mai multă grijă, deoarece în 2012 apare clar ciocnirea dintre Dragon și Câine şi asta înseamnă că vor trebui să acorde atenţie riscului de accidente montane. O amuletă ce reprezintă Cocoşul ar putea sa-i protejeze pe Câini, căci Cocoşul va distrage atenţia Dragonului de la Câine. Aceeaşi amuletă este utilă şi celor născuţi în anii Dragonului, pentru că acesta are şi proprietatea de a se auto-ataca; altfel, Dragonii vor putea suferi stări de dizarmonie, anxietăţi, nervozitate şi boli ascunse.

Oricum, cei născuţi în anii Câinelui vor avea un an 2012 foarte tulbure, neliniştit, cu multe mutări, călătorii şi schimbări ce nu sunt întotdeauna dorite. Acestea trebuie lăsate să se întâmple, dar va fi mai bine dacă se evită călătoriile pe munţi înalţi, în zone cu potenţial seismic crescut, în zone deşertice sau de litoral. În luna decembrie, ei trebuie să renunţe la vreo tentaţie de a se apropia de malul mării/oceanului, căci riscul de a fi loviţi de valuri puternice este mult mai mare. De asemenea, Câinii vor trebui să evite călătoriile către Sud-Est, deoarece anul 2012 aduce pericolul prezenţei Marelui Duce în această direcţie. Şi, încă un sfat: Câinii vor ocoli anul acesta sporturile de viteză, precum schiatul sau cursele de maşini.

 

2012 – sfârşitul omenirii?!

Într-un articol pe care l-am postat pe site-ul nostru www.qitaky.ro, am explicat foarte clar că nu poate fi vorba de aşa ceva. Este, însă, adevărat că  numărul şi magnitudinea seismelor vor creşte considerabil, în 2012. Acelaşi lucru îl pute spune şi despre inundaţii şi valuri uriaşe. Acestea vor determina înregistrarea mai multor victime, decât de obicei.. Altfel, conform calculelor, nu ne aflăm încă nici la jumătatea intervalului de existenţă a omenirii pe Pământ.

Conform şcolii „Stelelor Zburătoare”, din Feng Shui, în 2012 steaua 6 se va găsi în centrul grilei Lo Shu. Această stea simbolizează METALUL, aparatul respirator, Tatăl, Cerurile şi Legea. Numărul din centrul grilei reflectă, de obicei, o atenţie mai concentrată asupra evenimentelor legate de „steaua” aflată acolo în anul în curs. Ca atare, să nu ne mirăm dacă ne vom confrunta cu o nouă epidemie de gripă, de meningită, precum şi la alţi viruşi care să atace organele respiratorii şi creierul.

 

Era lui Opt

Ne aflăm, până în 2024, în „Era lui 8”; ceea ce semnifică trigrama Muntelui precum şi cea a copiilor. Deci, ne putem aştepta şi la dezastre şi ghinioane cu efecte directe asupra copiilor. Să ne amintim de sutele de copii ucişi de cutremurul din China, ca şi de cei afectaţi de infestarea laptelui praf. De asemenea, este mai proaspătă amintirea tinerilor ucişi în Norvegia, sau în cadrul „revoluţiei de iasomie” din Africa de Nord, ori în atacul terorist din Londra. Aşadar, trebuie să avem o grijă sporită pentru copii, în toată perioada celor 20 ani ai „Erei lui 8”.

 

Despre efectele asupra economiei mondiale

În concepţia taoistă, FOCUL este forţa de susţinere a pieţii bursiere. În general, FOCUL determină asupra noastră stări de bună dispoziţie, spre deosebire de APĂ, care generează teama. PĂMÂNTUL împinge la meditaţie, METALUL se asociază cu tristeţea, iar LEMNUL cu mânia. Prin urmare, FOCUL generează optimismul chiar şi pe piaţa burselor, aşa cum s-a întâmplat în anii 2006 şi 20067. Remarcăm că, în anii de APĂ 2008 şi 2009, sosirea APEI a creat teama multor oameni privitor la declinul economiei americane.

Din cele de mai sus, sed poate trage concluzia că PĂMÂNTUL – capabil să stopeze APA – va îndemna la mai multă meditaţie şi cugetare. Lumea va deveni mai conservatoare, astfel că mulţi se vor angaja în lucruri ce inspiră multă siguranţă, câştigând şi în stabilitate. Dacă anul 2010 al Tigrului a adus nişte spectaculoase reveniri economice (graţie conţinutului de FOC al Tigrului), iar 2011 ne-a relevat un IEPURE de LEMN care a mai hrănit FOCUL economiei mondiale până prin luna august, „valul” puternic de energie de APĂ din 2012 va trebui să ne facă să fim foarte prudenţi cu banii, cu investiţiile noastre. Întreaga economie a lumii îşi încetineşte ritmul, iar noi devenim tot mai pesimişti privind şansele de ieşire din recesiune. Căderea economiei unor ţări europene puternice(Germania, Franţa, Anglia, Spania) va atrage o adâncire a crizei mondiale, mai ales în a doua jumătate a anului, în lunile octombrie şi noiembrie.

Totuşi, combinaţia APĂ-PĂMÂNT va aduce o oarecare prosperitate în domeniile industriale aflate sub semnul LEMNULUI(deoarece LEMNUL poate să domine PĂMÂNTUL – semnificând  banii). Vorbim aici despre industria textilă, a hârtiei, a editurilor, media, activităţile de protejare a mediului, industria alimentară şi comerţul cu alimente şi bunuri de larg consum.

Având de a face cu PĂMÂNTUL Dragonului, ne putem gânmdi şi la o prosperare a lucrărilor de drumuri, poduri, viaducte, tuneluri, precum şi la minerit şi la domeniul asigurărilor. Dar, trebuie să subliniez că nu ne putem gândi la mari câştiguri în domeniile amintite, ci, doar o uşoară revenire.

Vor mai avea de câştigat activităţile asociate cu METALUL: industria metalurgică, industria calculatoarelor, cea a tehnologiilor înalte, a construcţiilor de maşini, cât şi activităţile bancare.

Activităţile asociate cu FOCUL – finanţe, burse, energie – sunt instabile, deci nu vor da satisfacţii.

Cele mai afectate sunt activităţile economice asociate cu APA: transporturile pe apă, industria băuturilor de orice fel, comunicaţiile.

Concluzionând acest capitol, putem spune că domeniile care vor funcţiona la parametri buni, în 2012, sunt: industria textilă, a îmbrăcmintei, a produselor de larg consum, a hârtiei, tipăririi cărţilor, industria mediului, forestieră, a mobilei. Cu profituri  mici, vor supravieţui onorabil industria bancară, a construcţiilor de maşini, ingineria aplicată în diverse domenii,industria calculatoarelor şi high tech. Vor suferi pierderi sau stagnări domeniile expediţiilor, comunicaţiilor, băuturilor şi cel al centrelor spa. Nu o vor duce prea bine cei din lumea burselor, finanţelor, energiei şi agrementului.

 

Viaţa socială şi politică

Să ne amintim că, în general, anul Dragonului de Apă Yang, cu APA peste PĂMÂNT, este simbolul unei energii foarte mari, al entuziasmului şi optimismului faţă de progres şi schimbări importante. Este forţa apei oceanului, care aduce o tendinţă de neînfrânat către reforme politice şi sociale, în ciuda dezastrelor naturale amintite mai sus: cutremure şi inundaţii generatoare de multe pierderi materiale şi de vieţi. Dizarmonia şi conflictele la nivel internaţional nu vor dispare, dar vor avea forme de manifestare mult mai puţin violente, cu mai multă diplomaţie şi mai puţine încleştări armate, comparativ cu ceea ce s-a petrecut în ultimii doi ani. 

Ne vom bucura de o atenţie mai mare acordată îngrijirii şi refacerii mediului natural, dar asta nu ne va scuti de creşterea cazuisticii de cancere şi de epidemii. Apa reprezintă şi curajul, spiritul caritabil şi generozitatea. Vom asista la acte de ajutorare a celor nevoiaşi , precum şi a victimelor dezastrelor naturale(poate, mai mult decât altă dată).

Alegerile prezidenţiale din mai multe state ale lumii vor aduce un nou suflu în politicile acestor ţări, marcat de reforme importante şi progres rapid.

Excepţie vor face ţările situate în zonele de Sud-Est ale continentelor...deci, şi România.

 

 

Zodiile chinezeşti în 2012             

Conform astrologiei chineze, Dragonul este într-o bună relaţie cu Maimuţa, Şobolanul şi Cocoşul. Pentru aceste trei zodii, anul 2012 este unul al armoniei. Totuşi, această triadă de animale zodiacale nu prezintă siguranţa cea mai mare, în ceea ce priveşte previziunile personale. De aceea, este recomandabil ca persoanele născute în anii oricăreia dintre aceste zodii să solicite o analiză detaliată pe baza celor Patru Stâlpi ai Destinului. Recomandarea mea se bazează pe faptul că este posibil să întâlnim Câinele într-unul dintre cei patru stâlpi: ora naşterii, ziua sau luna.

Ca să putem privi de la distanţă pe cei care vor avea de suferit în acest an, fiind născuţi în ani ai Câinelui, amintesc aici despre: Madonna, Bill Clinton, Donald Trump, George Bush, Sylvester Stallone, Sharon Stone, Jennifer Lopez, sau Premierul japonez Naoto Kan. Acesta din urmă este născut în an de Câine şi lună de Câine, ceea ce s-ar traduce prin mari necazuri, nu numai pentru el, dar şi pentru Japonia. Din fericire, pentru japonezi, premierul Kan nu mai conduce guvernul nipon.

Dacă am dori să facem o comparaţie cu actualul Prim Ministru al României, Emil Boc, născut pe 6 septembrie, 1966, pot spune următoarele:

  • Este CAL de FOC;
  • Elementul său dominant este METALUL, aşezat armonios între PĂMÂNT şi APĂ;
  • Combinaţia CAL-DRAGON relevă necesitatea izolării sale(deci, retragerea de la putere, în acest an) dar şi faptul că, spre sfârşitul anului 2012, munca sa va fi recunoscută şi apreciată public;
  • Nu are conflicte cu DRAGONUL şi este în pace cu CÂINELE.

Din cele de mai sus, rezultă că Dl. Boc este dotat cu mult entuziasm şi spirit de progres. Poate fi un factor de echilibru în concilierea conflictelor politice şi chiar cu toţi românii, dar nu mai poate rămâne la guvernare, deşi multe dintre iniţiativele şi deciziile sale se vor dovedi corecte şi recunoscute în decembrie 2012-ianuarie 2013.

Sunt sigur că interesează pe mulţi şi situaţia Dlui Traian Băsescu, în acest nou an. Născut la data de 4 noiembrie, 1951, el are următoarele date:

  • IEPURE de METAL:
  • Elementul său dominant este LEMNUL, aflat în opoziţie cu METALUL şi PĂMÂNTUL;
  • Combinaţia IEPURE-DRAGON nu este de loc benefică, relevând contradicţia între dinamismul Preşedintelui şi dezordinea în acţiune şi decizii;
  • Nu are conflicte cu DRAGONUL şi este într-o relaţie indiferentă cu CÂINELE.

Analiza de mai sus ne arată că plecarea sa de la preşedinţie se va face la termenul legal, dar că spiritul său independent, ambiţios, hotărât şi autoritar nu-l va ajuta să-şi depăşească dezordinea în acţiuni.

Făcând o legătură între Preşedintele României şi cel al Franţei, vom asista şi la căderea de la Putere a lui Sarkozy. Acesta din urmă va pierde alegerile din lipsa energiei de FOC care să-l poată susţine în rezolvarea problemelor financiar-bancare ale ţării sale.

 

Sfaturi Feng Shui

Nord 

7 2 9
8 6 4
3 1 5

 

 

 

Sud

În anul Dragonului, energia malefică numită Cinci Galben – simbolizând obstacolele, ghinioanele – va veni dinspre Sud-Est. Dacă, în casa ta, această zonă este ocupată de un dormitor sau de intrarea principală, atunci este recomandabil să pui acolo nişte clopoţei de vânt, sau ceva care să joace acelaşi rol de dispersare a energiei negative. Trebuie să ştim că lunile aprilie, octombrie, decembrie şi ianuarie 2013 sunt cele mai periculoase. Totodată steaua 2 a bolilor va sosi dinspre Nord. Aici, va fi bine de aşezat un şirag de şase monede, legate cu şnur roşu. Cum, Marele Duce se va găsi la Sud-Est – zonă de PĂMÂNT! – este bine să nu se facă săpături sau construcţii în aria casei din această direcţie.

Este recomandabil să vă aşezaţi cu spatele la Sud, atunci când vă veţi confrunta cu steaua celor Trei Ucigaşi. Nu vă aşezaţi în partea de Nord-Vest a unei încăperi, cu spatele la Poziţia de Ruptură, căci veţi avea în faţă Marele Duce. Steaua 3 a conflictelor şi tâlhăriilor se va afla la Sud-Vest, acolo fiind necesar să se afle o hârtie sau un carton roşu. Anul acesta, veţi evita scandalurile în casă dacă veţi aşeza vasul transparent cu trei bambuşi  în partea de Nord-Vest a casei. 

 

 

Adrian Florea

MARE MAESTRU QIGONG

MAESTRU FENG SHUI

No Comments Yet.

Leave a comment