QIGONG și PRIETENIE

Privind în negura vremurilor, cu peste 8000 de ani urmă, vom găsi printre șamanii care au pus bazele acestei arte a prelungirii vieții - Qigong pe aceia care s-au impus între membrii triburilor din care făceau parte nu numai prin blândețea, bunătatea și spiritul lor de sacrificiu, dar mai ales prin faptul că dovedeau întotdeauna acea frumusețe interioară specială; ei știau să se apropie de inimile celorlalți cultivând o minunată stare de prietenie. O stare aparte, care presupunea capacitatea de a asculta durerile celuilalt, de a le înțelege până la a le trăi. Dar și știința de a se bucura de bucuriile și împlinirile celuilalt. Știa să sufere alături de cei îndurerați, să râdă și să salte de fericire pentru fericirea prietenilor săi. Și, nimic nu era fals, teatral, ascunzând vreun interes meschin. Totul se întâmpla cu naturalețea omului dedicat oamenilor și care se hrănea dăruind prietenia sa comunității.

Dar, relația aceasta de adâncă prietenie cu cei din tribul său era întotdeauna în armonie cu respectul față de calitățile speciale ale șamanului: el era cel care le aducea spre folos toate descoperirile sale – pe care le putem numi, fără nici o reținere, științifice. El era cel care putea să le redea sănătatea celor răniți sau bolnavi. El era cel care știa să le arate Calea spiritualității, întru împlinirea totală a prietenilor săi. El era cel ce știa să medieze cu înțelepciune neînțelegerile sau răfuielile dintre prietenii săi, aducând mereu pacea, împăcarea și smerenia tuturor. Pentru toate acestea, prietenia era întotdeauna însoțită de respectul celorlalți, dornici să păstreze prețioasa lui dăruire.

Niciodată, prietenia cu șamanul nu era o înhăitare în a face rău cuiva din comunitate. Și, ceea ce este cel mai important, nici unul din sentimentele care animau această prietenie nu avea vreo urmă de interese egoiste, de dorințe ascunse de a beneficia de avantaje speciale, mai presus de alții! Nici unul dintre prietenii respectabilului prieten nu-și trăda sentimentele atunci când unele din așteptările sale de la el nu se împlineau!

Această frumoasă prietenie a ținut la un loc, multe milenii, comunitățile umane de peste tot în lume.

Din nefericire, evoluția lumii civilizate a făcut ca adevărata prietenie să devină un subiect de legende și nu o realitate firească. Sunt multe povestiri, întâlnite în literatura tuturor popoarelor, care vorbesc despre prietenii...istorice, lăsându-ne să înțelegem că asemenea pilde sunt din ce în ce mai rare.

În vremurile noastre, prietenia este înțeleasă drept o ocazie de a profita de unele beneficii. Când acele beneficii dispar, sau nu au fost atinse, dispare în mod...miraculos și prietenia. Asemenea lucruri se întâmplă frecvent și, dacă pe unii nu-i afectează prea mult, sunt alții care pot cădea victime unor depresii, decăderi de comportament sau chiar suicidului. În astfel de situații, se dezvoltă sentimente precum răzbunarea, violența verbală/fizică, scăderea încrederii în oricine, cultivarea vicleniei în orice relație, ca și introvertirea până la forme morbide etc.

Unii – cei care nu sunt atinși de efectele prieteniilor dezamăgitoare – privesc cu răceală și indiferență pe cei căzuți victime, acoperindu-se cu sintagma ”asta-i viața!”, sau ”viața merge înainte, cu sau fără un prieten”. Ignorând că, într-o zi, s-ar putea să devină ei înșiși victime.

Un practicant de Qigong are șansa de a-și putea oferi prietenia fără să fie vulnerabil la instabilitatea sau meschinăria celor ce le deschide inima sa. Acest lucru este posibil datorită antrenamentului emoțional și spiritual pe care trebuie să-l parcurgă un veritabil practicant.

Un Maestru de Qigong, deși poate percepe lipsa de sinceritate a celor ce le caută și declară prietenia, nu va respinge niciodată nici o încercare a cuiva. O va trata cu sinceritate și blândețe, chiar și după ce interesele așa-zisului prieten s-au sfârșit. Aceasta este superioritatea și esența Maestrului autentic.

Pentru că un Maestru și virtuțile dobândite cu greu de acesta nu se pot evalua în bani și interese meschine!

Am simțit nevoia să scriu aceste gânduri, în urma unei recente experiențe, care mi-a întărit învățăturile și spiritul. Ceea ce îmi păstrează liniștea interioară și puterea de a ierta este tocmai responsabilitatea de Maestru și puterea credinței mele. Pe care vi le recomand cu drag tuturor.

Cu plecăciune,

Adrian Florea

- Mare Maestru Internațional de Qigong

- Fondator al stilului QITAKY QIGONG

- Doctor de Medicină Naturală(WONM*)

- Doctor de Medicină Umanitară(WONM)

*WONM = World Organization of Natural Medicine

No Comments Yet.

Leave a comment