QITAKY-QIGONG – CREŞTINISM -ÎNVIERE

De multe ori am fost întrebat: cum se împacă o disciplină chinezească - sugerând  nuanţe ale religiei buddhiste - cu lumea creştină? 

Este adevărat că această uimitoare  "artă a prelungirii vieţii" îşi trage rădăcinile din sânul vechiului Imperiu Chinez, de peste opt mii de ani.  Dar, buddhismul chinez are o vârstă mult mai tânără. El îşi are începuturile în anul 68 d.Hr., în timpul împăratului Ming, respectiv al dinastiei Han - care a dominat China până în secolul II al erei noastre.Buddhism La momentul de început al răspândirii filosofiei religioase indiene, în China existau de circa 6000 de ani(!!!) şcolile secrete de Qigong. Ele erau secrete pentru că performanţele uluitoare pe care le obţineau maeştrii acestei discipline ar fi putut deveni periculoase pentru societate, dacă ar fi fost puse la îndemâna unor oameni cu o moralitate îndoielnică. Aşa se face că, indiferent ce religie a dominat Imperiul de-a lungul istoriei, oamenii dedicaţi credinţei să fie consideraţi drept cei mai apropiaţi de spiritul onest, smerit şi iubitor de oameni şi de pace. De aceea, istoria Qigong-ului este adesea legată de călugării diverselor culte religioase din China.

 Bodhidharma Sosirea, în anul 525 d.Hr., a patriarhului indian Bodhidharma la curtea împăratului chinez a fost privită cu ostilitate, deoarece acesta aducea un nou suflu în practicarea buddhismului: chan buddhismul. Viziunea liderului laic al Imperiului nu-i permitea să se despartă de unele comportamente neortodoxe ale sale şi ale curtenilor săi. Aşaîncât Bodhidharma şi-a găsit adepţii (e adevărat, după 9 ani de asceză exemplară şi demonstraţii de înaltă măiestrie) în rândurile călugărilor mănăstirii Shaolin. El i-a învăţat pe călugări că actul de credinţă nu trebuie să fie un gest automatist, căzut în capcana rutinismului şi rătăcit de calea spre Divinitate. De fapt, Bodhidarma - deşi era indian - deschidea o nouă eră a Qigong-ului. Călugării de la Shaolin au ajuns să practice tehnici extrem de avansate - care, astăzi uimesc lumea occidentală - pentru a fi mai capabili să-şi săvârşească lucrarea lor spirituală cât mai profund; pentru o comunicare totală cu Forţa Supremă a Universului - Divinitatea. Numai astfel de oameni puteau căpăta girul încredinţării marilor secrete ce dăinuie şi se dezvoltă de atâtea milenii.

Dar, de acelaşi lucru avem nevoie cu toţii. Indiferent cărui sistem religios îi aparţinem, avem nevoie  să aprofundăm actul de credinţă, pentru a ne armoniza mai bine cu legile care guvernează Universul din care toţi facem parte. În 1997, am avut onoarea de a purta câteva discuţii cu Luminatul Părinte Galeriu - un om cu o cultură demnă de tot respectul - care făcea o paralelă între tehnicile de Qigong şi practicile isihaste ale unor călugări ortodocşi cu o înaltă spiritualitate. Părintele lăuda faptul că toţi credincioşii creştini ar putea beneficia de mijloace atât de înţelepte şi eficiente întru adâncirea lor în înţelesurile şi învăţăturile biblice.Buddhism Pentru că - spunea el - suntem toţi dintr-un singur Creator şi fiecare trebuie să-şi afle calea spre a-L înţelege şi urma cu smerenie. Un bun credincios este acela care permanent cercetează și pătrunde subtilitățile și profunzimile actului religios, pentru a-L descoperi pe Dumnezeu în plenitudinea manifestărilor sale. Ori, rutinismul, actul formal al participării la ritualurile creștine - sau ale oricărei religii - nu duce decât la îndepărtarea de Adevărul Divin (sau Adevărul Universal) și apropierea de tot mai puternică de păcat. Neînțelegerea textelor biblice și a conținutului rugăciunilor concepute de vechii înțelepți poate conduce la habotnicie, la a comite fapte ce contravin Legilor Divine - în mod paradoxal! - chiar în numele credinței. Cruciadele, Inchiziția, Jihadul și multe alte crime împotriva umanității au zguduit istoria lumii, invocându-se mereu Numele Celui Divin. Adevărații credincioși au și-au dat mereu osteneala să înțeleagă și să împărtășească din cunoașterea lor tuturor semenilor. Printre aceștia îi găsim și pe călugării dedicați isihasmului, despre care amintea neprețuitul Părinte Galeriu.Calugar isihast

Preluând din experiența milenară a înțelepților Orientului Îndepărtat, noi cei ce practicăm Qigong avem șansa de a ne apropia mai mult de credința adevărată. Condiția este să înțelegem și să punem deasupra noastră SMERENIA!

Smerenia nu trebuie confundată cu umilința, nici cu acceptarea în mod necondiționat a preceptelor religioase formulate de alți oameni - cel puțin la fel de păcătoși ca și noi - ci, trebuie înțeleasă ca o supunere înțeleaptă la Legile pe care trebuie să învățăm permanent să le percepem și să le urmăm. Iar supunerea nu este nicidecum abandonarea cercetării Adevărului. Dimpotrivă, este iluminarea continuă și acceptarea faptului că nu putem schimba aceste Legi după bunul nostru plac, pentru că ele sunt cele prin care am fost creați și noi, împreună cu întregul Univers.

De aceea, școala QITAKY®-QIGONG privește cu smerenie spre respectarea și întărirea credinței religioase - indiferent care ar fi aceea - deschizând calea bunei înțelegeri, a iubirii și compasiunii între toți oamenii. Luăm, în acest sens, drept model de netăgăduit pe Sfântul Părinte Arsenie Boca, cel care a uimit până și pe călăii săi comuniști cu puterea sa de a pătrunde în tainele Universului prin credință și smerenie. Minunile petrecute, atât în timpul vieții sale, cât și după ce a trecut în odihnire la mănăstirea Prislop, demonstrează forța pe care cercetarea cu stoicism și mare râvnă a Celor Divine o poate da Omului. Pr

De aceea, credem că Minunea Învierii este o lecție dată oamenilor de către Atotcuprinzătoarea Înțelepciune Divină: cea conform căreia oamenii Îl pot schingiui, umili și răstigni pe Iisus Omul, dar nu-L pot ucide Iisus Hristos, Fiul Celui Divin, pentru că este absurd să putem ucide=distruge Universul însuși. Sfânta Înviere este mesajul către omenire precum că putem fi iertați pentru greșelile noastre. Dar, dacă vom continua să refuzăm să înțelegem Adevărul, construindu-ne alte adevăruri, vom pieri prin propriile fapte. Aceea poate fi Ziua Dreptei Judecăți!

De aceea, primim cu tristețe vestea că încă este nevoie de lecția Învierii, dar și cu bucurie și cu nădejde că vom deveni mai buni, mai înțelepți și vom descifra cu toții aceste mesaje întru binele nostru, al tuturor.

HRISTOS A ÎNVIAT!index

Cu smerenie și cu multă dragoste pentru voi toți,

Adrian Florea  -  Mare Maestru Internațional de Qigong

No Comments Yet.

Leave a comment