ADORMIREA MAICII DOMNULUI – DE CE SĂRBĂTORIM MOARTEA ALESEI LUI DUMNEZEU?

Sunt un creștin-ortodox convins și consecvent. Dar, nu sunt nici habotnic și nici dogmatic; nici un adversar al altor religii!

Educația mea, atât religioasă, cât și științifică m-a făcut să nu creez o barieră între religie și știință. Dimpotrivă! În viziunea mea, Divinitatea este însuși Universul în care trăim – o inteligență supremă, organizată perfect după propriile legi, implacabile și într-o armonie de nezdruncinat. Apariția pe Pământ a mai multor sisteme filosofice religioase este rezultatul condițiilor geografice, climatice și geo-politice în care au fost create și cultivate. Doar orgoliile și ambițiile umane au făcut să se nască toate formele de adversitate și ură interreligioasă. Însă, toate religiile se subordonează aceluiași Univers, aceleiași Divinități, căreia i s-au atribuit mai multe nume și forme fizice și de manifestare, conform cu percepțiile celor ce le-au inițiat și care au pus, înainte de toate, conceptul homocentrist: Omul este modelul unic al Divinității – adică, Omul este singura creație vie a Marelui Creator. Și, de aceea, chipul Său este cel al Omului.

Eu cred cu tărie că trebuie să privim cu îngăduință și dragoste toate religiile consacrate. Cele care propăvăduiesc educația civilizată a oamenilor, iubirea și toleranța, empatia și buna îmțelegere. Fără a fi nevoie de convertirea de la un sistem la altul. Ci, doar prin respect reciproc, gânduri pașnice și smerite.

Acestea sunt motivele pentru care am scris acest articol. Din respect pentru un personaj valoros din istoria creștinismului: Sfânta Fecioară Maria. Cea care ne dă mereu exemplul joncțiunii noastre cu valorile reale ale relației Om-Divinitate. Astfel, încerc să exclud, pe baze istorice și științifice mistificările și imaginile false – unele fanatic-religioase, altele extremist-ateiste - promovate de cei ce nu pot să reunească în mințile lor știința cu credința religioasă.

Redau, mai jos, ceea ce am mai scris cu ceva vreme în urmă:

A fost deajuns ca evreii, aflați sub nemiloasa ocupație romană, să fie nevoiți să aleagă între salvarea zelotului Barabas(un luptător neînfricat pentru eliberarea Israelului de sub înrobirea de către Imperiul Romei) și condamnarea la umilințe, suferințe și moarte a Învățătorului cel pașnic și miraculos vindecător – Iisus - pentru ca, mai târziu, instituția creștină să cultive antisemitismul discriminatoriu și ucigaș, ajungând până la cruciade, diaspora evreilor și culmile oripilante ale Holocaustului. Aceasta, în totală contradicție cu principiile ”iubește-ți aproapele, ca pe tine însuți”, al cultivării păcii, toleranței și a exprimării din celebra rugăciune ”Tatăl Nostru” - ”...precum și noi iertăm greșiților noștri”!

A fost cu ceva mai presus Instituția Creștină față de cea a împăraților Romei adepți ai politeismului, care au martirizat cu o cruzime fără margini pe apostolii creștinismului?... Au fost, oare, cruciadele/misionarismul violent o manifestare de iubire și toleranță față de cei care nu îmbrățișaseră religia creștină? Au fost aceste acțiuni în spiritul și numele Mântuitorului, Cel ce a iertat, a dat învățătură și care a vindecat boli și a readus la viață pe cei morți? În numele căruia s-a pornit sângeroasa creștinare prin schingiuiri și genociduri în mai muilte părți ale lumii.

Să nu uităm că Însuși Iisus Hristos a fost evreu – și, nu și-a negat niciodată originea și nici nu și-a blamat poporul, ci s-a rugat Tatălui pentru iertarea lor! Pentru că, mai presus de etnie, este calitatea de Om - parte a Creației Divine.

Cu atât mai mult, cea aleasă de Creator pentru a purta în pântecele său pe Cel trimis spre a îndrepta greșelile oamenilor era desigur evreică. Mântuitorul – proiecție în chip uman a Dumnezeului Atotputernic și Atotstăpânitor al Cerurilor(Universului) – a fost desemnat să propăvăduiască cele mai frumoase lucruri – adică, legile care guvernează Universul – pentru a restabili armonia omenirii. Iar, pentru că El a căutat calea cea mai perceptibilă pentru oameni, a ales dintre ei pe acea femeie care își dovedise credința adâncă, puritatea sufletului și a gândurilor, îngăduința în fața oricăror suferințe, cât și neprihănirea trupului(simbol al lipsei păcatelor): Fecioara Maria.

De ce Maria?! În limba veche egipteană, termenul mry se traduce prin cel iubit. În limba latină, ea s-ar traduce prin stea de mare, iar în ebraica veche cuvântul maria face referire la o mare de amărăciune. Totuși, atunci când unei fete i se atribuia numele de Maria, acesta avea înțelesul de copil dorit. Constatăm că, într-adevăr, Ioachim și Ana au avut nevoie de multe rugăciuni pentru a avea, mai târziu, copilul dorit( atunci, nu exista inseminarea in vitro). De altfel, scripturile spun că Ana ar fi promis lui Dumnezeu că, dacă îi va dărui un copil, ea îl va încredința Celui de Sus după voia Sa.

Puse cap la cap, aceste argumente justifică alegerea Fecioarei Maria pentru a deveni Sfânta Născătoare de Dumnezeu-Omul, sau Fiul. Totodată, avem și explicația alegerii ei ca o a doua verigă de legătură a credincioșilor de rând în mijlocirea comunicării cu Divinitatea, după Fiul său Hristos. Mai mult decât atât, similar cu ceea ce se întâmplase cu trupul Mântuitorului, moartea ei nu a însemnat sfârșitul existenței și misiunii sale față de omenire. Trupul ei nu a fost lăsat să putrezească într-o grotă(conform obiceiului funerar evreiesc) ci a fost ”ridicat la ceruri”, după trei zile de priveghi. Aceasta, pentru că unul dintre discipolii lui Hristos, Sf. Toma, nu a putut sosi din peregrinările sale apostolești imediat după ce Maica Domnului a închis ochii. Astfel, avem și explicația unei tradiții creștinești de a păstra trupul unui decedat timp de trei zile, înainte de a fi îngropat. Din punct de vedere laic, acest obicei a fost introdus ca o consecință a faptului că s-au constatat situații când, deși se declarase decesul, în intervalul de 3 zile, s-a produs o revenire surprinzătoare la viață. Actualmente, acest lucru nu mai este valabil, deoarece după declararea decesului de către medicul legist, corpul persoanei decedate este supus autopsierii și îmbălsămarii, ceeace exclude o posibilă revenire la viață.

Dacă Învierea Mântuitorului – o mare sărbătoare creștină – ne transmite mesajul unei vieți de după moarte, într-o altă lume, numită Împărăția Vieții Veșnice, Adormirea Maicii Domnului Maria vine să întărească, de fapt, veșnicia și perenitatea vieții. Nu este moarte! Este doar somnul dinaintea noii vieți, alături de Fiul și de Dumnezeu-Tatăl. Nu întâmplător, Mântuitorul declară: Eu sunt în Tatăl, Tatăl este în mine. Ca un produs al Universului-Tată, nu pot pieri definitiv - indiferent de felul în care mi-am condus viața și convingerile – pentru că Creatorul nu poate muri.

De când a apărut viața pe Pământ, perpetuarea speciilor s-a dovedit o realitate. Vorbind despre umanitate, nicio cercetare științifică nu a relevat că ar fi existat vreo perioadă de inexistență a Omului, de la apariția sa în faza primitivă( în urmă cu 300.000 de ani) și până azi. Înțelepții antici au remarcat și semnalat faptul că moartea nu este o dispariție totală, ci doar o etapă de trecere către o altă viață. Este acceptată ideea că, la momentul morții, are loc desprinderea de corpul material a unei structuri energetice care asigura activarea substanțelor și a celulelor cât timp omul era în viață. Măsurători efectuate de cercetători științifici au arătat că, imediat după moarte, corpul cântărește cu 21 grame mai puțin. Alții au considerat că o parte din această greutate ar fi aerul care se descarcă după moarte, dar rămâne totuși o diferență de 0,01g, care nu poate fi interpretată decât ca un câmp energetic ce conține toate informațiile acumulate de-a lungul vieții și care nu se pierd, ci se stochează undeva în spațiul cosmic. Apoi, acest bagaj de informații este atașat unui nou-născut.

În acest fel se întărește conceptul ”vieții veșnice”, care, la rândul său, confirmă două dintre proprietățile fundamentale ale Universului: continuitatea sa și transformările continui. Proprietăți necontestate de nimeni din lumea științifică!

Așadar, Adormirea Maicii Domnului – denumită de creștini drept ”Sântămăria Mare” - constituie o confirmare a adevărurilor despre Univers (Marele Creator).

Respectând o altă proprietate fundamentală a Universului – diversitatea și unitatea în diversitate – religia buddhistă ne prezintă un fenomen similar prin personajul său Siddhartha Gautama. Provenit dintr-o familie regală și sătul de toate privilegiile și bogăția sa, Siddhartha cercetează lumea dinafara palatului în care trăia și descoperă și suferințele oamenilor: boli, foamete, umilințe, neputințele bătrâneții. Hotărăște atunci să trăiască starea de rugăciune și meditație în asceza totală de 40 zile. Astfel, se regăsește în starea de puritate a sufletului, de a ignora sărăcia, foametea, suferințele și bătrânețea și chiar moartea. Corpul său a fost ”ridicat” la Ceruri, atingând starea de atemporalitate și omni-spațialitate, spre starea radiantă de fericire intuitivă și împărtășind-o cu dărnicie tuturor celor dispuși să o accepte. Așadar și aparenta moarte a lui Buddha nu a constituit decât exemplul suprem al trecerii – prin etapa morții/adormirii – către veșnicia perenității vieții.

Sărbătorind și prăznuind un eveniment în aparență trist, nu facem decât să ne bucurăm de nemurirea simbolului frumuseții sufletești și puterii credinței: Sfânta Fecioară Maria.

Construcția entității energetice a Fecioarei Maria este, fără îndoială, una cu totul specială. Dacă entitățile celorlalți oameni trecuți de pragul morții păstrează și informațiile adunate în timpul unei vieți sau mai multe, adăugându-se structurii energetice din noua viață, cea a Sfintei Fecioare acumulează permanent noile informații despre evoluția omenirii și le procesează, având posibilitatea de a emite concluziile și avertismentele ce rezultă din astfel de procesări – similar celor mai avansate sisteme cibernetice inteligente. Aparițiile sale misterioase, imprevizibile și sporadice constituie dovada acestei calități aparte a Alesei Lui Dumnezeu. Este consemnată prima sa apariție, în vis, simultan unui nobil roman și Papei Liberio, în anul 352 d.H., cerându-le construirea unei catedrale dedicate Maicii Domnului. Ceeace a dus la ridicarea Bazilicii Sfânta Maria la Roma. Aici, Fecioara le-a spus că în ziua de 5 august, la inaugurarea bazilicii va ninge. Pentru că într-adevăr a nins, ziua de 5 august a rămas în tradiția locului, până în zilele noastre, ca o sărbătoare a Madonnei Zăpezii. Vizibilitatea acestor apariții a fost posibilă pentru peste 1 milion de persoane deasupra bisericii din Zeitoun (Egipt), în 1969 și s-a repetat de-a lungul unui an, în diferite ipostaze.

Pe 17 august, 2000, locuitorii localității Assiut din Egipt au văzut chipul frumos luminat al Fecioarei Maria, însoțit de mulți porumbei albi, în dreptul bisericii ortodoxe copte Sf. Marcu. Aparițiile s-au repetat în mai multe nopți, răspândind în aer un miros pregnant de tămâie, până în ianuarie 2001. Ca urmare, stările conflictuale dintre diversele comunități din zonă au încetat, restabilindu-se pacea și armonia între locuitori.

Foarte populare sunt aparițiile din Portugalia, în localitatea Conca di Iria. Prima dată, s-a întâmplat în 1917, în timpul primului Război Mondial: Sfânta Fecioară s-a arătat unor copii de păstori de 10, 9 și 7 ani. Era tristă și cu veșminte întunecate. Le-a spus copiilor să revină în fiecare zi de 13 ale lunii. Nici părinții lor și nici autoritățile nu au crezut relatările lor. Dar, la ultima sa apariție, pe 13 octombrie, s-au adunat peste 60.000 de oameni, primind mesajul de a se ruga fierbinte pentru pace și a nu a mai păcătui, căci altfel un nou război, mai crunt, va începe: Al Doilea Război Mondial. Deși apariția a fost extrem de spectaculoasă, mesajul nu a fost respectat pentru mai multă vreme și, după cum știm, noul și cumplitul război s-a declanșat.

Având în vedere faptul că mesajul Fecioarei se adresa unor credincioși catolici, papalitatea a hotărât să ia în serios miracolele aparițiilor și a proclamat locul de la Conca di Iria drept Fatima. În 1946, Papa Pius al XII-lea a săvârșit cerermonia încoronării statuii dedicate Sfintei Maria, în prezența a peste 800.000 de oameni. Pentru ca, în 1951 să hotărască încheierea ”Anului Sfânt” la Fatima. La 13 mai 1967, aniversând 50 de ani de la prima apariție, Papa Paul al VI-lea a venit personal la Fatima, alături de peste un milion de credincioși și însoțit de Lucia – singura supraviețuitoare dintre cei trei copii care o văzuseră în 1917.

Putem spune, fără teamă, că această Sfântă Aleasă a Divinității, dintre noi oamenii, este Înalta Entitate Superioară care ne oferă șansa de a rămâne conectați cu Universul și Legile sale, pentru a ne regăsi mereu sensul, armonia și fericirea existenței noastre.

Acesta este și scopul pe care și-l propune Școala QITAKY-QIGONG. Folosindu-ne de înțelepciunea străveche a Maeștrilor antici, precum și de mesajele și tehnicile acumulate de-a lungul a peste opt milenii, fără a fi nevoie de vreo convertire religioasă(!!!), pășim pe calea armoniei și fericirii existenței noastre, împletind credința cu știința și cunoașterea.

Cu plecăciune și smerenie,

Adrian Florea

MARE MAESTRU INTERNAȚIONAL DE QIGONG

SPECIALIST ÎN MEDICINĂ TRAIȚIONALĂ CHINEZĂ

DOCTOR DE MEDICINĂ NATURALĂ

DOCTOR DE MEDICINĂ UMANITARĂ

MAESTRU DE FENG SHUI

No Comments Yet.

Leave a comment