URAREA NOASTRĂ DE CRĂCIUN

În fiecare om există mereu pruncul cel neprihănit, lipsit de orice păcat, de orice urmă de ură și răzbunare. Venit pe lume cu smerenia de Om, Sfântul Prunc ne-a redat șansa de a păstra puritatea și inocența dăruită la momentul nașterii noastre. De aceea, EL repetă în fiecare an mesajul despovărării noastre de păcate și de gânduri rele.

Să încercăm să înțelegem mesajul LUI și așa să ne bucurăm de mântuire, nu doar prăznunind ci, dăruind cu inima deschisă, bucurându-i pe toți cei din neamul omenesc.

Școala QITAKY-QIGONG este construită pe pilonii iubirii și dărniciei, fără discriminare. Îmbinând înțelepciunea antică orientală cu cea din tradițiile întregii lumi, am clădit un concept care reunește toate filozofiile laice și religioase, urmărind un singur scop: sănătatea fizică, mintală și spirituală a întregii specii umane.

Unii etimologi – Al. Rosetti și Al. Graur – considerau că originea cuvântului Crăciun este în termenul ”creatio”, cu referire la crearea formei Divine Supreme - Dumnezeu - în chip uman: Christos= Cel ce Mântuiește.

De aceea, considerăm că marea sărbătoare a nașterii Mântuitorului este Crăciunul tuturor oamenilor de pe planeta noastră – toți fiind opera minunată și misterioasă a aceluiași Mare Creator.

Cu smerită plecăciune,

Marele Maestru Adrian Florea și toți membrii Școlii QITAKY-QIGONG

UN CRĂCIUN CU LUMINĂ ÎN SUFLETE, CU CREDINȚĂ ȘI IUBIRE, CU MULTE DARURI ȘI BUCURII!!!

No Comments Yet.

Leave a comment