Cursuri

Initiere si avansare in Qigong, medicina traditionala chineza, nutritie, Feng Shui, masaj terapeutic etc.

CURS DE INIȚIERE în QIGONG - orice persoană, indiferent de sex, vârstă(începând de la 12 ani) sau nivel de școlarizare, poate avea acces la acest curs menit:

  • să explice științific ce este energia QI(se citește ci = energia vitală - în înțelesul medicinii tradiționale chinezești), cu argumente din știința modernă și descoperirile de ultimă oră;
  • să dezvolte capacitatea practicantului de a manipula în mod conștient QI-ul, de a-și crește senzitivitatea energetică;
  • să ofere novicelui câteva tehnici de întreținere și recuperare a propriei sănătați;
  • să pună la dispoziția absolventului tehnici primare de terapie energetică asupra altor persoane.

Cursul se desfășoară pe durata a 6 zile consecutiv - de luni, până sămbătă - între orele 18.30 - 21.30, cu excepția zilei de sâmbătăt, când orarul este 9.30 - 12.30.

La final, cursantul poate să solicite achiziționarea manualului și a CD-ului(cu suportul audio pentru exercițiile de bază). Deoarece recomandarea este ca, într-un interval de maximum 6 luni, să se repete această inițiere(densitatea informației și necesitatea creșterii performanțelor individuale impun repetarea), manualul și CD-ul nu sunt incluse în prețul cursului. Altfel, acestea ar trebui plătite din nou, la fiecare repetare.

Există numeroase persoane care au solicitat revenirea la cursul de inițiere, din diverse motive: au simțit nevoia să-și îmbunătățească performanțele și cunoștințele în domeniu, sau au făcut o pauză prea lungă în practicarea tehnicilor de Qigong, și altele.

Cursul nu are o anume periodicitate, ci este organizat în funcție de numărul minim de înscrieri. Atunci când această condiție este întrunită, planificarea cursului este anunțată prin SMS și/sau e-mail către toți cei înscriși - care au prioritate , în cazul în care numărul solicitanților depășește capacitatea noastră maximă de primire.

Taxa de participare: 550 RON/pers. Se aplică o reducere de 15% pentru elevi, studenți, pensionari și persoanele cu dizabilități.

CURS de QIGONG pentru AVANSAȚI - este adresat celor care au parcurs de cel puțin 2 ori cursul de inițiere și care nu au încetat să practice nici exercițiile de la sala noastră. Este un curs opțional, solicitat de cei care doresc să acceseze tehnici mai complexe și să atingă performațe energetice superioare, precum și celor care doresc să atingă nivelul maxim al Școlii QITAKY, pentru a dobândi titlul de Instructor QITAKY-QIGONG.

Taxa de participare: 1000 RON/pers.

CURS de QIGONG de NIVEL MAXIM - au acces doar cei care au urmat de cel puțin 2 ori Cursul de Avansați. Se organizează la cererea celor ce îndeplinesc condițiile. Absolvirea acestui nivel permite practicantului să solicite examinarea în vederea obținerii Diplomei de INSTRUCTOR QITAKY-QIGONG.

Taxa de participare : 1500 RON/pers.

CURS de NUTRIȚIE și DIETOTERAPIE CHINEZĂ - Sistemul de nutriție chinezesc a fost indus populației încă de acum peste 5000 de ani.  Am putea considera această perioadă de timp drept arhisuficientă pentru a fi verificată pe un număr de peste un miliard de oameni, generație după generație. În consecință, merită a fi luat în considerație și de celelalte popoare.

Maestrul Adrian Florea a desfășurat o îndelungată muncă de cercetare pentru a reformula principiile după care se hrănesc chinezii(și celelalte popoare din Extremul Orient) și a le face aplicabile și locuitorilor Europei și Americilor. Aceasta, fără a fi nevoie să trecem la a mânca doar preparate din bucătăria chinezească. Păstrând lista alimentelor tradiționale ale oricărui popor, putem implementa principiile după care să ne hrănim sănătos și să folosim alimentele ca medicamente. Cuantificând datele preluate din tradiția chinezească, Maestrul Adrian Florea oferă cursanților săi mijloace foarte simple de calculare a meniului zilnic personalizat.

Cursul durează 2 zile, după cum urmează:

  • Vineri, între orele 18.30 - 21.30
  • Sâmbătă, între orele 9.30 - 12.30

La final, cursantul primește un manual(inclus în prețul cursului) și invitația de a lua prânzul cu Maestrul la un restaurant chinezesc (pe cheltuiala Maestrului!), oferindu-se astfel și o exemplificare practică a aplicării principiilor predate la curs.

Înscrierile se fac în aceleași condiții ca și la cursurile descrise mai sus.

Taxa de participare : 400 RON/pers.

CURS de INIȚIERE în FENG SHUI - dovedind că această disciplină este foarte bine fundamentată teoretic, solicitând cunoștințe solide de arhitectură, matematică, geometrie descriptivă, construcții, materiale de construcții, cromatică și cromoterapie, design interior și exterior, precum și de astrologie chineză și Qigong, Maestrul Arian Florea a creat o școală de Feng Shui care ia în calcul și tradițiile culturale Occidentale, conferindu-i un aspect științific, logic. Astfel, a eliminat tendința de a se crede că Feng Shui este o aglomerare de superstiții chinezești.

Însușindu-și în această manieră cunoștințele de Feng Shui, cursanții au șansa de a deveni niște buni clienți ai consultanților veritabili din domeniu, înțelegând rostul remediilor și observațiilor de specialitate și, totodată, capabili să abordeze ei înșiși lucrări de reambientare a spațiilor de locuit sau de afaceri.

În plus, cursul este foarte compact, răpind cursanților doar 4 zile a câte 3 ore. Materialul documentar (inclus în prețul cursului), prelucrat și oferit cursanților de Maestru, este rezultatul compilării din multe cărți de specialitate greu de procurat și care, la un loc ar cere o cheltuială de peste $3000. Orice absolvent al acestui curs va fi în măsură să aprecieze soluțiile propuse de diverși specialiști sau...pseudo-specialiști și să constate valabilitatea sau invaliditatea acelor remedii.

Taxa de participare : 1000 RON/pers.

 

CURS de SONOTERAPIE  în urmă cu mai multe mii de ani, înțelepții indieni și cei chinezi au descoperit influențele extraordinar de puternice pe care le au sunetele asupra sănătății fizice, mentale și spirituale a oamenilor. Studiind cu multă meticulozitate, ei au reușit să creeze grupări de sunete, emise chiar de oameni, sau de unele instrumente, având certe efecte terapeutice, ca și de stimulare a unor anumite activități intelectuale și spirituale. Dovezi istorice și arheologice arată că primele forme de practici folosind combinațiile de sunete au jucat un rol determinant în ritualurile religioase, apropiind mai mult de comunicarea cu divinitatea pe membrii comunităților tribale care le aplicau. Unele astfel de ritualuri există și în zilele noastre în sânul unor culte religioase din diverse părți ale lumii. De altfel, chiar în cadrul creștinismului întâlnim numeroase incantații și cântări, până la nivelul compozițiilor muzicale complexe, menite să dea mai multă forță ritualurilor și percepțiilor subtile ale credincioșilor.

Lumea modernă a descoperit, mai întâi efectele distructive ale unor anumite sunete - în funcție de intensitatea, frecvența și timbrul lor - realizându-se norme naționale și internaționale pentru limitarea prin lege a acestor efecte negative. Astfel, s-a ajuns la o neglijare aproape totală a rolului terapeutic al sunetelor. Cultura europeană tradițională a adus câteva elemente din tehnicile Extremului Orient prin stimularea creațiilor muzicale; acestea devenind o formă de tratament a stărilor psihice neplăcute îi căpătând, la un moment dat denumirea de meloterapie = terapia prin muzică.

Cursul Maestrului Adrian Florea încearcă să lămurească științific modul în care se poate face terapia prin sunete - sonoterapia - și oferind niște exerciții de utilizare a sunetelor în acest scop. Cursanții vor înțelege care este legătura unor sunete cu plexurile principale și cu glandele endocrine, căpătând cunoștințele necesare pentru a descoperi și singuri noi tehnici sonore de vindecare.

Cursul durează 3 zile, a câte 3 ore.

Înscrierile se fac la fel ca și la cursurile descrise mai sus.

Taxa de participare este de 350 RON/pers.

 

CURS de MASAJ TERAPEUTIC CHINEZESC TUINA - medicina tradițională chineză conține un mare capitol  dedicat masajului cu rol terapeutic. La rândul său, acesta se împarte în subcapitole, între care descoperim binecunoscuta reflexoterapie, dar și Tuinaologia. Acest din urmă masaj, presupune aplicarea unor anumite manevre precise - specifice stilului Tuina - precum și utilizarea a 73 de acupuncte de pe corpul pacientului, urmărind nu numai o stimulare mecanică, dar și una energetică asupra meridianelor.

Absolventul care dorește să obțină un atestat QITAKY-QIGONG de practician, trebuie să solicite o examinare, la care să dovedească însușirea corectă îi exactă a tuturor cunoștințelor predate și conținute în manualul(120 de pagini) atașat cursului. Examinarea este foarte exigentă, după cerințele impuse de Maestrul Adrian Florea.

Cursul propriu-zis durează 4 zile, a câte 3 ore. Cursanții care doresc să-și însușească mai profund și cunoștințele practice pot solicita să fie primiți gratuit la orele de consultații ale cabinetului QITAKY-QIGONG, atunci când avem pacienți care au nevoie de masaj terapeutic. De asemenea, oricare absolvent poate să solicite examinarea, în vederea obținerii atestatului, oricând dorește, stabilind data examinării de comun acord cu Maestrul Adrian Florea. Examinarea este gratuită. Dacă solicitantul nu reușește să treacă examenul, poate solicita oricâte repetări dorește, dar fiecare nouă examinare se va taxa cu suma de 200 RON.

Taxa de participare este de 1000 RON/pers. - manualul este inclus în prețul cursului.

 

NOTĂ: toate cursurile descrise mai sus se desfășoară la sediul nostru din București, str. Dr. Iuliu Barasch nr.12, interfon 1, ap.1, sector 3. Informațiile suplimentare se pot obține la unul din telefoanele: 0744985006, 0722243008, sau 0723651153.

Comments are closed.