29 de ani de seriozitate și succese – QITAKY-QIGONG

Fără a ne face reclame gălăgioase și stridente.

Fără a ne lăuda cu lucruri mărunte și false victorii.

Fără a denigra și minimiza meritele altor școli de Qigong, școala noastră - QITAKY-QIGONG - și-a urmat drumul cu smerenie și perseverență.

Așa am dobândit respectul și prietenia Marilor Maeștri ai lumii.

Așa am adunat în jurul nostru suflete calde și sincere, oameni de toată isprava și care ar putea fi oricând exemple și învățători în a trăi frumos, îmbrăcați în Lumina iubirii și a bunei credințe.

Toți - practicanți vechi și mai noi, deopotrivă cu simpatizanți ai noștri - merită toată stima mea și plecăciunea în fața succeselor lor, care au devenit și izbânzile mele.

Toți meritați din plin urarea și îmbrățișările mele:

LA MULȚI ANI TUTUROR!!!

Cu toată dragostea,

Adrian Florea

http://www.qitaky.ro/wp-admin/post.php?post=372&action=edit

No Comments Yet.

Leave a comment